บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
515
2 นาที
6 พฤษภาคม 2564
3 สิ่งที่ควรรู้สำหรับคนที่อยากเป็น เจ้าของธุรกิจ SMEs
 

เชื่อว่าหลายคนใฝ่ฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหลังจากเรียบจบ หรือ ทำงานเป็นลูกจ้างกินเงินเดือน มาได้ในระยะหนึ่ง ตอนนี้เมื่อคุณพร้อมที่จะทำธุรกิจแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไร ความเริ่มต้นจากจุดไหน แล้วจะต้องบริหารอย่างไรให้อยู่รอดด้วยดี ทาง www.ThaiFranchiseCenter.com มีข้อแนะนำน่าสนใจมาฝากไว้ให้เหล่า SMEs มือใหม่ทั้งหลาย ไปดูกันเลย
 
คำถามเช็คความพร้อม

ภาพจาก freepik

มาทำแบบทดสอบง่าย ๆ ให้ตอบตัวเองก่อนว่า ใช่ หรือไม่ กันก่อนเลย เพื่อเป็นการประเมินตัวเองว่า คุณมีคุณสมบัติเหมาะสมมากน้อยเพียงใดกับการที่จะก้าวเข้ามาสู่ความเป็น เจ้าของธุรกิจ
 • คุณฝันว่าอยากมีธุรกิจเล็กเป็นของตัวเอง
 • คุณชอบทำงานอิสระ และอยากเป็นนายตัวเอง
 • ในการตัดสินใจทุกครั้งคุณจะมั่นใจ มั่นคง และเดินตามที่เลือกแล้ว
 • เมื่อมีงานประดังเข้ามายุ่งมากแค่ไหนก็ยังสบายใจอยู่
 • ก่อนเริ่มทำงานคุณมักจะเตรียมหาข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน
 
ถ้าคำตอบของคุณคือ ใช่ 3 ข้อขึ้นไป นั้นแสดงว่าคุณเริ่มอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการแล้ว แต่อย่าเพิ่งดีใจไปนี่เป็นเพียงคำถามเบื้องต้นเท่านั้น ถ้าอยากจะเป็น เจ้าของธุรกิจ จริง ๆ คุณต้องถามคำถามต่อไปนี้กับตัวเองดูว่าคุณพร้อมจริง ๆ หรือไม่
 • คุณกำลังรักการทำสิ่งสิ่งหนึ่งมากอยู่ด้วยอย่างไรก็ไม่เบื่อ และสิ่งนั้นคือ?
 • คุณสามารถผลิตออกมาเป็นสินค้าได้ตอบโจทย์คนซื้อ?
 • คุณชื่นชอบ และรู้เรื่องการทำการตลาดดีพอ?
 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณคือใคร?
 • คุณสามารถบริหารต้นทุนที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม?
 • สินค้าของคุณมีจุดเด่นที่ดึงดูดให้ลูกค้าสนใจซื้อ?
 • คุณสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่?
 • คุณรู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร และเริ่มที่จะวางแผน หาข้อมูล?
 • หากคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้ครบทุกข้อ จะรีรออะไรอยู่ ได้เวลาลุยแล้วล่ะ!
 
เปิดประตูก้าวสู่โลกธุรกิจ

รูปแบบธุรกิจ หลัก ๆ แล้วมี 4 แบบด้วยกัน ดังนี้
 
1. สร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเอง


ภาพจาก freepik
 
ธุรกิจในรูปแบบนี้คุณจะสามารถคิด เลือก ตัดสินใจทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ตัดสินใจและปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว แต่ต้องพร้อมที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง มีความเสี่ยงสูง เหมาะกับคนเจ้าความคิด มีแผนธุรกิจชัดเจน และมีเงินทุนสูง
 
2. ซื้อกิจการต่อจากผู้อื่น
 
ธุรกิจแบบซื้อกิจการต่อจากผู้อื่น มีข้อดีตรงที่ไม่ต้องเปลืองเวลาเริ่มต้นนับหนึ่ง มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว แต่ข้อเสียคือต้องพึงระวังว่าเจ้าของเดิมอาจเปิดธุรกิจแข่ง และต้องพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างละเอียด เหมาะกับคนที่เห็นโอกาสทำกำไรในธุรกิจชัดเจน หรือต้องการต่อยอดจากธุรกิจประเภทใกล้เคียงกัน
 
3. เข้าไปรับช่วงกิจการ
 
ส่วนใหญธุรกิจในรูปแบบนี้จะเป็นการรับช่วงจากธุรกิจครอบครัว ซึ่งถ้าธุรกิจดีอยู่แล้ว ไม่ต้องลงแรงมาก และมีฐานลูกค้าเดิมอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมาก เพราะสามารถปรึกษากันในครอบครัวได้ แต่อาจต้องสะสางปัญหาเดิมที่ค้างอยู่ เหมาะกับธุรกิจครอบครัวหรือคนที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมากพอควร
 
4. การซื้อแฟรนไชส์

 
เหมาะกับคนที่มีประสบการณ์น้อยแต่มีเงินทุนพอควร หรือต้องการเปิดแฟรนไชส์เป็นอาชีพเสริม จุดเด่นของรูปแบบนี้ คือ ไม่ต้องใช้เวลาศึกษามาก และแบรนด์มักเป็นที่รู้จัก สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ง่าย แต่ก็มีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่ม เช่น Royalty fee หักเปอร์เซ็นต์ของรายได้ และต้องดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนด
 
เมื่อพบรูปแบบที่เหมาะกับตัวเองแล้ว ถึงเวลาที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนในการจดทะเบียนตั้งธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย อยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดูรายละเอียดที่ www.dbd.go.th
 
3. รู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับ SMEs


ภาพจาก freepik

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กิจการร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นทะเบียนพาณิชย์ ต้องยื่น ภ.ง.ด.94 ในครึ่งปีแรก และยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 อีกครั้งในครึ่งปีหลัง
 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ต้องยื่น ภ.ง.ด.51 ในครึ่งปีแรก เพื่อประเมินรายได้ และยื่น ภ.ง.ด.52 ในครึ่งปีหลัง พร้อมส่งงบดุล และมีการตรวจสอบบัญชี
 
การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ถ้าเป็นทะเบียนพาณิชย์ ที่มีรายได้เกิน 1,800,000 บาท ต่อปี หรือเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.01) เพื่อคำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
 
การออกแบบใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทำ ขึ้นและออกให้ผู้ซื้อทุกครั้งเมื่อมีการขายสินค้าหรือรับเงิน หรือมีการส่งมอบสินค้า
 
กฎหมายประกันสังคม
นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียน ซึ่งในแต่ละเดือน นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยนำส่ง 2 ส่วน คือ ในส่วนของลูกจ้าง (ทุกคน) หักนำส่งในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน (สูงสุดไม่เกิน 750 บาท) และเงินสมทบส่วนของนายจ้างเท่ากับส่วนของลูกจ้างทุกคน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th และเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 
3 สิ่งที่ควรรู้สำหรับคนที่อยากเป็น เจ้าของธุรกิจ SMEs ที่คุณได้อ่านไปเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องการทำธุรกิจเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำถามเช็คความพร้อม รูปแบบหลักของธุรกิจ หรือแม้กระทั่งข้อกฎหมายที่ควรรู้เมื่อเริ่มทำธุรกิจ หากคุณกำลังจะเริ่มที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างจริงจัง และรู้แล้วว่าอยากทำธุรกิจประเภทใด แนะนำให้ลองศึกษาขั้นตอนการทำธุรกิจของด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างจริงจังนะคะ
 
ท่านใดสนใจอยากให้ร่างสัญญาแฟรนไชส์โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายแจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise


 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3dDnCHF
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter