บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
372
2
1 นาที
30 เมษายน 2564
ยกระดับคุณภาพงานด้วย Learning Organization | บริษัท Toyota Tsusho (Thailand)
 

Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd. บริษัทนำเข้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2500 โดยเริ่มจากการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าอุปโภค เครื่องจักรอุตสาหกรรม และยางรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น จนถึงวันนี้เป็นเวลา 60 กว่าปีแล้วปัจจุบันธุรกิจของ Toyota Tsusho เติบโตขึ้นจนมีบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุนมากกว่า 50 บริษัท ใน 6 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจโลหะ ธุรกิจชิ้นส่วนประกอบยานยนต์และโลจิสติกส์ ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจเครื่องจักรกล ธุรกิจเคมีภัณฑ์และอิเล็กทรอนิกส์ และสุดท้ายธุรกิจอาหาร สินค้าอุปโภค และบริการ โดยรวมแล้วมีพนักงานกว่า 8,000
คน
 
ก่อนจะเป็น Learning Organization ตามที่ตั้งใจ
 
Mr. Nakagawa : ด้วยความที่บริษัทเราก่อตั้งมานาน พนักงานส่วนใหญ่จึงทำตามขั้นตอนแบบเก่าๆ ที่เคยทำมาในอดีต (Conventionality) ไม่ได้มีการแชร์ขั้นตอนการทำงานภายในองค์กรมากนัก จะดำเนินการใดๆ ก็ต้องอาศัยถามจากพนักงานคนนั้นๆ เท่านั้น คนอื่นไม่สามารถทำแทนกันได้ ขอบเขตการทำงานของพนักงานแต่ละคนจึงแคบ ประกอบกับมีปัญหาเรื่อง Turnover Rate ที่ค่อนข้างสูง พอมีพนักงานลาออก การส่งต่องานจึงไม่ค่อยราบรื่น 
 
K.Som : เดิมที Toyota Tsusho มีนโยบายที่อยากให้บริษัทเป็นองค์กรที่ยกระดับคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ (Learning Organization) จึงต้องการรวบรวมความรู้ความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลเพื่อเปลี่ยนให้เป็นความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัท
 
ควบคุมมาตรฐานการทำงานของพนักงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเตรียมความพร้อมกรณีมีการโยกย้ายพนักงาน จึงให้พนักงานทุกส่วนงานทำคู่มือการทำงาน (Job Manual) โดยมีวัตถุประสงค์นอกจากจะเพื่อรวบรวมและจัดการ Knowledge ขององค์กรแล้ว
 
ยังต้องการให้พนักงานสามารถรับผิดชอบงานส่วนอื่นได้ในมาตรฐานเดียวกับที่บริษัทตั้งไว้
 
เปลี่ยนการจัดการองค์ความรู้จากตัวหนังสือเป็นภาพ ผลลัพธ์ที่เกินคาด
 
การใช้ Teachme Biz ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการทำคู่มือและแชร์ข้อมูลกับพนักงานอย่างไรบ้างคะ
 
K.Som : การเริ่มต้นใช้ Teachme Biz ของเรายังคงอยู่บนวัตถุประสงค์หลักของการทำคู่มือการทำงาน 3 ข้อ นั่นคือ รวบรวมความรู้ความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลเพื่อเปลี่ยนให้เป็นความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัท ควบคุมมาตรฐานการทำงานของพนักงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเตรียมความพร้อมในการโยกย้ายพนักงานให้พนักงานทำงานแทนกันได้

ซึ่งเมื่อใช้งานจริงแล้วพบว่านอกจาก 3 วัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ยังทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้มากขึ้น อย่างปีที่ผ่านมาหลังจากแชร์คู่มือเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงาน หรือ Performance Management System
 
แล้วพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เข้าใจมากกว่าการดูคู่มือเป็นเล่มๆ และสามารถตรวจสอบข้อมูลและทำความเข้าใจด้วยตัวเอง จนทำให้การติดต่อสอบถามจากพนักงานลดลงกว่า 80%
 
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3t5HpUO
 
รับชมคลิปวิดีโอ ทันที! https://bit.ly/3e9LCTn