บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    การสร้างธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์
5.2K
1 นาที
17 ตุลาคม 2550
ทำอย่างไรให้เป็นแฟรนไชส์ 


 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ 
อะไรคือแฟรนไชส์ 
 • ประวัติความเป็นมาของธุรกิจแฟรนไชส์
 • หลักการ และแนวคิดที่สำคัญของระบบธุรกิจที่เป็นแฟรนไชส์
 • ชนิดของแฟรนไชส์ รูปแบบที่ควรเป็น
 • องค์ประกอบหลักในธุรกิจแฟรนไชส์
 
แฟรนไชส์กับการขยายธุรกิจ 
 • ขั้นตอนการเติบโตของแฟรนไชส์
 • การระดมเงินทุนจากระบบที่มีคุณภาพ
 •  การวิเคราห์การลงทุนในระบบแฟรนไชส์
 • โครงสร้างการบริหารธุรกิจแบบแฟรนไชส์
 
ตรวจสอบความพร้อมธุรกิจก่อนปรับสู่ระบบแฟรนไชส์ 
 • แนวคิดทางธุรกิจ
 • ระยะเวลาประสพการณ์ และ ความพร้อมของธุรกิจ
 • รูปแบบการสร้างกำไรของธุรกิจ
 • ระบบงาน สินค้า ที่ตลาดยอมรับและสามารถให้ความสะดวกกับระบบแฟรนไชส์
 • เงินทุนเพื่อการสร้างธุรกิจ 
 
 
องค์ประกอบที่สร้างให้แฟรนไชส์ประสพความสำเร็จ
 • การสร้าง Brand Name
 • การวางรูปแบบของการคิดค่าใช้จ่ายในระบบอย่างยุติธรรม
 • การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรรูปแบบแฟรนไชส์
 • การคัดเลือกแฟรนไชส์ซีที่มีประสิทธิภาพ 
รูปแบบการติดตามผลประกอบการของสาขา และการแก้ปัญหา 
การพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ 
 1.  การสร้างมาตราฐานทางธุรกิจให้แน่นอน 
 2.  การสร้างคู่มือระบบแฟรนไชส์ Operation Manual 
 3.  การสร้างระบบการฝึกอบรม 
 4.  การวางรูปแบบการปฏิบัติงาน ด้านเอกสารต่างๆ 
 5.  การออกแบบและพัฒนางานเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ 
 6.  การเปิดตัวองค์กร และการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
 7.  การวางแผนการตลาด วางกลุ่มลูกค้าและการเจาะตลาด 
 8.  การสร้างโครงสร้างค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 9.  การสร้างความต้องการด้านการตลาด Macro Marketing 
 10.  การสร้างตลาดแฟรนไชส์ซี Micro Marketing 
 11.  การวางระบบงานช่วยเหลือให้คำปรึกษากับแฟรนไชส์ซี 

 
ท่านใดสนใจอยากให้สร้างระบบแฟรนไชส์ แจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise