บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
1.4K
1 นาที
17 สิงหาคม 2561
ต้องรู้! 3 บทบาทของธุรกิจแฟรนไชส์

จะเปิดธุรกิจอะไรสักอย่างต้องศึกษาอย่างละเอียดและศึกษาให้ดี ให้รู้ทั้งเบื้องหลัง เบื้องหน้า และเบื้องลึก เพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแม้ธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นแผนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ตามเถอะ ก่อนลงทุนเราก็ต้องรู้จักแผนธุรกิจนั้นให้ละเอียดก่อน ต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าศึกษาอย่างละเอียดแต่ไม่เข้าใจ บทความที่
www.ThaiFranchiseCenter.com นำมาเสนอนี้จะพาผู้อ่านมารู้จัก 3 บทบาทของแฟรนไชส์

1.บทบาทของผู้ขายแฟรนไชส์ (Franchisor)


ไม่ได้เป็นเพียงแค่นำแฟรนไชส์ออกขายเท่านั้น ผู้ขายแฟรนไชส์ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ซื้อแฟรนไชส์ และเจ้าของแฟรนไชส์ (ในกรณีที่ผู้ขายแฟรนไชส์เป็นคนละคนกับเจ้าของแฟรนไชส์) ผู้ขายแฟรนไชส์ตองเป็นสื่อกลางที่ดีให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์และเจ้าของแฟรนไชส์ ต้องเป็นตัวกลางที่เข้าใจปัญหาและรู้จักผู้ซื้อแฟรนไชส์มากที่สุด
 
2.บทบาทของผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Franchisee)


ผู้ซื้อแฟรนไชส์แบรนด์เดียวกันไม่ควรมีความคิดว่าเป็นคู่แข่งกัน แต่ควรคิดว่าเป็นทีมเดียวกัน ผู้ซื้อแฟรนไชส์แบรนด์เดียวกันควรหาเวลามาพบปะ พูดคุยถึงจุดแข็งจุดอ่อนของแบรนด์และควรทำงานเป็นทีมเพื่อช่วยผู้ขายแฟรนไชส์ในยามที่แบรนด์เจอปัญหา
 
3.บทบาทของที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ (Franchise consultants)


ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถเป็นที่ปรึกษาแฟรนไชส์ได้ ช่วยเชื่อมโยงผู้ซื้อแฟรนไชส์แบรนด์เดียวกันเข้าด้วยกัน ช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์โดยต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระยะยาวแทนการพิจารณาผลตอบแทนที่จะได้
 
และนี้คือ 3 บทบาทของธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหน ก็สำคัญต่อแบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยกันทั้งนั้น ผู้ขายแฟรนไชส์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ ควรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ควรเป็นทีม เป็นครอบครัวเดียวกัน รอคอยต้อนรับสมาชิกใหม่ๆ ช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดี คอยช่วยกันแก้ปัญหาให้แก่แบรนด์แฟรนไชส์นั้นๆ ถ้าผู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจและเกิดสนใจจะเป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์ ทางเรามีแบรนด์แฟรนไชส์ให้ท่านได้เลือกมากมายตามความสนใจ คลิก! https://bit.ly/2Jatqq2

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://bit.ly/2AywOvr
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี ทำธุรกิจ https://bit.ly/2Jatqq2

ที่มา: https://bit.ly/2LPwBbC