ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
4.3K
21
160
8
สมาร์ทคิดส์
(Smart Kids)
สมาร์ทคิดส์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ในรูปแบบคอร์สเรียน พัฒนาไอคิว เชาวน์ปัญญา จินตนาการ เชื่อมโยง และวิชาการ คณิตศาสตร์ อังกฤษ โดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก เป็นหลักสูตรเฉพาะที่พัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรม และแบบฝึกหัดเสริมทักษะรอบด้าน อาทิ ผ่านแบบทดสอบเข้าป.1 และม.1 (คณิต อังกฤษ) ของรร. ในเครือสาธิต รร. คาทอลิค รร.รัฐบาล

หลักสูตรเฉพาะนี้ได้ดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาได้อย่างสูงสุด ผู้เรียนจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และได้รับผลลัพธ์ที่น่าภูมิใจ  “สมาร์ทคิดส์ พัฒนาใกล้ชิด หนูทำได้ ...เย้ เย้ !!!”
200,000 บาท ต่อเดือน
ตั้งแต่ปี 2556 ทางบริษัทฯได้ใช้หลักสูตร “สมาร์ทคิดส์” ถือเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น พัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัย ระดับ อ.3-ป.6 โดยใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการดึงศักยภาพทางสมอง และพัฒนาทักษะผู้เรียน โดยจัดให้บริการในรูปแบบเปิดคอร์สเรียนสำหรับพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบรอบด้าน 

อาทิ พัฒนาทักษะการคิด ทำให้เกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งจากการได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนของผู้เรียนเอง ส่งผลให้ปัจจุบันสมาร์ทคิดส์ได้มีการตอบรับที่ดีเยี่ยม และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งจะเห็นได้จากมีผู้สนใจจองคอร์สเรียนสมาร์ทคิดส์กันข้ามปี แต่ทว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีที่พักอยู่ไกลจึงไม่สามารถเดินทางมาเรียนกับเราได้ เป็นที่มาให้บริษัทฯและทีมงาน”สมาร์ทคิดส์”ได้เกิดแนวคิดที่จะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมได้เข้ามาร่วมแบ่งปันความสำเร็จ และเติบโตไปอย่างมั่นคงพร้อมกับเรา

หลักสูตรสมาร์ทคิดส์ ที่มุ่งพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย โดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ดึงศักยภาพ ของตัวเองออกมาได้อย่างสูงสุด คอร์สเรียนได้ออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียนโดยจัดเป็น Level และตรงตามเป้าหมายของผู้เรียน อาทิ คอร์สปรับพื้นฐานทักษะ คอร์สวิชาการสำหรับคาทอลิค 
เพื่อทดสอบเข้าป.1 / และคอร์สคณิต อังกฤษ สำหรับ ป.1 – ป.6 คอร์สตะลุยโจทย์ เพื่อทดสอบเข้าม.1
 • ทักษะการคิด เชาวน์ปัญญา คิดเชิงเหตุผล คิดรวบยอด (ผ่านแบบฝึกหัดเชาวน์ กิจกรรม)
 • ทักษะการฟัง สมาธิ และจินตนาการเชื่อมโยง (ผ่านนิทานเรื่องเล่า บัตรภาพ)
 • ทักษะชีวิต ทักษะสังคม (ผ่านกิจกรรม และกติการ่วมกันในห้องเรียน )
 • วิชาการ ไทย คณิต อังกฤษ ระดับปฐมวัย (ผ่านแบบฝึกหัด)
 • แบบฝึกหัดที่ใช้พัฒนาผู้เรียนมีหลากหลายรอบด้าน บางส่วนเป็นแนวแบบทดสอบเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าป.1 และม.1 ของรร.ในเครือสาธิต คาทอลิค และรัฐบาลอีกด้วย

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
2 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาสายไหม
 2. สาขานครราชสีมา (อ.เมือง) 
แฟรนไชส์ซี่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาสายไหม
 2. สาขานครราชสีมา (อ.เมือง) 
รวมสาขาทั้งหมด3 สาขา
 • สนใจเปิดศูนย์”สมาร์ทคิดส์” เรายินดีให้คำปรึกษาและส่งผู้เชี่ยวชาญสำรวจโลเกชั่น ฟรี !!!ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ชำระค่าแฟรนไชส์ (ธรรมเนียมแรกเริ่ม) 230,000 บาท เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้ตราสินค้า และสิทธิ์ในรูปแบบธุรกิจ
 • มีอายุสัญญา 4 ปี (ค่าต่ออายุแฟรนส์ไชส์เพียง 120,000 บาท มีอายุ 4 ปี)
 • ไม่เก็บค่ารอยัลตี้ฟีส์รายเดือน / แค่เพียงซื้อชุดเอกสารการสอนMasterราคาคอร์สละ 50,000 บาท (ครบทุกคอร์ส) รับสิทธิ์ใช้ฟรีตลอด 4 ปี ไม่เก็บจุกจิกรายเดือน /
 • ส่วนกลางให้การสนับสนุนแผนบริหารจัดการธุรกิจ และให้คำแนะนำแผนการตลาด
 • จะเรียกเก็บค่าAdvertising Fee 10% เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนจากส่วนกลาง และได้แนะนำส่งต่อให้สาขา
 • ผู้ประกอบการสามารถมีรายได้เสริมจากการส่งผู้เรียนร่วมจำลองสนาม หรือรับค่าคอมมิชชั่นตอบแทน
 • จากการจำหน่ายสินค้าเสริมพัฒนาการเด็ก ที่เป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัทฯ
 • ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาคารสถานที่ การปรับปรุง ตกแต่งอาคาร พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น
 • เช่น Air Condition โต๊ะเรียน บุคลากร เป็นต้น
 • ทุกสาขาดำเนินการภายใต้หลักการ และกติกาเดียวกันจากส่วนกลาง ทั้งรูปแบบการสอน การนำเสนอข้อมูล
 • ค่าคอร์สเรียน และโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ำ และมีมาตรฐานเดียวกัน
 1. มีเงินลงทุนเริ่มต้น 500,000 บาท
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. รักเด็ก ใจเย็น มีความยืดหยุ่น
 4. มีทัศนคติบวก พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
 5. มีสุขภาพที่แข็งแรง และจัดสรรเวลาในการดูแลธุรกิจได้อย่างใกล้ชิด 
 6. มีทักษะการบริหารธุรกิจ ใจรักบริการ
 7. ยอมรับกติกา เงื่อนไข และพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน อย่างเป็นทีมเวิร์ค
 1. สิทธิ์การใช้ตราสินค้า Smartkids จำนวน 4 ปี 
  • จำกัดรับตัวแทนเพียง 1 สาขา ต่อ 1 พื้นที่เขต(อำเภอ) เท่านั้น
 2. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Online สาขาจากเวปไซต์ส่วนกลาง
 3. ชุดประชาสัมพันธ์ Off Line โบรชัวร์ 1,000 ชุด ป้ายไวนิล 2 ชุด โรลอัพ 2 ชุด ชุดตราสินค้าแผ่นป้าย สติ๊กเกอร์ ตราประทับ
 4. สิทธิ์รูปแบบธุรกิจ แผนการสอน กรอบการเรียนการสอน
 5. แผนบริหารจัดการธุรกิจ ระบบการบริหารสมาชิก แผนการเงิน และแบบฟอร์มต่างๆ
 6. แผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด แนะแนวช่องทางการตลาดในพื้นที่ของสาขา
 7. ซื้อสื่อการสอนในราคาพิเศษเพียงคอร์สละ 50,000 บาท ใช้งานตลอดอายุสัญญา ไม่เรียกเก็บเพิ่ม ชุดบัตรภาพ แบบฝึกหัดต้นแบบสำหรับทุกคอร์ส (เอกสาร2ชุด, และไฟล์) (รวมแบบฝึกหัดหลากหลายทักษะไม่น้อยกว่า3,000 ข้อ ) 
 8. เสื้อยืดโลโก้แบรนด์ (สำหรับผู้สอนและจนท.) จำนวน 15 ตัว
 9. ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ 
 10. รับการอบรมหลักสูตรสอน เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคอื่นๆ กับทางสำนักงานใหญ่ 
 11. ได้รับสิทธิ์ส่งผู้เรียนร่วมทดสอบจำลองสนาม ที่สนง.ใหญ่จัดขึ้น ในราคาสมาชิก, และสิทธิ์พรีออเดอร์สินค้าอื่นๆ อาทิ ของเล่นเสริมพัฒนาการในราคาสมาชิก
 • ไม่เก็บค่า Royalty Fee รายเดือน
 • การสนับสนุนการตลาดออนไลน์จากส่วนกลาง
 • จำกัดรับตัวแทนเพียง 1 สาขา ต่อ 1 พื้นที่เขต(อำเภอ) เท่านั้น
 • สมาร์ทคิดส์มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ มีภาพธุรกิจเด่นชัด และเป็นที่ต้องการของตลาด 
 • มีรูปแบบหลักสูตรเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ 
 • คืนทุนได้ไว (หากมีผู้สมัครลงคอร์สเกิน 30 คอร์ส ก็คืนทุนแล้ว)
 • มีกรอบการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ชัดเจน เห็นผลลัพธ์
 • มีทีมที่ปรึกษามืออาชีพร่วมเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท แฮปปี้ อิเลคทริค เซอร์วิส จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณเรณุการ์ สามเสน
ชื่อผู้ติดต่อคุณโชติกา โสธะโร
ที่อยู่
32/48 สุขาภิบาล5 ซ.73 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
มือถือ
082xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 phixxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สมาร์ทคิดส์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. จรรยาxxx 08698xxx lex_nxxx
2. พงศกรxxx 08916xxx Thirdxxx
3. พงศกรxxx 08916xxx Thirdxxx
4. Somsri xxx 08094xxx tsomsxxx
5. Somsri xxx 08094xxx tsomsxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม160 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 4,299 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 21 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน