ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
8.3K
36
260
สมาร์ทคิดส์
(SmartKids)
มาแล้ว! แฟรนไชส์สมาร์ทคิดส์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ในรูปแบบคอร์สเรียน พัฒนาไอคิว เชาวน์ปัญญา ทักษะชีวิต จินตนาการเชื่อมโยง และวิชาการ คณิตศาสตร์, อังกฤษ โดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก

หลักสูตรเฉพาะที่พัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรม และแบบฝึกหัดเสริมทักษะรอบด้าน อาทิ ผ่านแบบทดสอบเข้า ป.1 (และวิชาการปฐมวัย ระดับ อ.3 – ป.6) ของโรงเรียนในเครือสาธิต, โรงเรียนคาทอลิค, โรงเรียนรัฐบาล
400,000 - 450,000 บาท
ตั้งแต่ปี 2556 ทางบริษัทฯได้ใช้หลักสูตร “สมาร์ทคิดส์” ถือเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กระดับปฐมวัย ระดับ อ.3-ป.5 โดยใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการดึงศักยภาพทางสมอง และพัฒนาทักษะผู้เรียน (IQ+EQ) จัดให้บริการในรูปแบบเปิดคอร์สเรียนสำหรับพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้าน ทำให้เกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับที่ดีมาก   

จากการที่ผู้เรียนได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้ปัจจุบันสมาร์ทคิดส์ได้มีการตอบรับที่ดีเยี่ยม มีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากมีผู้สนใจจองคอร์สเรียนสมาร์ทคิดส์กันข้ามปี แต่ทว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีที่พักอยู่ไกล จึงไม่สามารถเดินทางมาเรียนกับเราได้

จึงเป็นที่มาให้บริษัทฯและทีมงาน ”สมาร์ทคิดส์” ได้เกิดแนวคิดที่จะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ได้เข้ามาร่วมแบ่งปันความสำเร็จ และเติบโตไปอย่างมั่นคงพร้อมกับเรา
 • หลักสูตรสมาร์ทคิดส์ ที่มุ่งพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย โดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก คอร์สเรียนได้ออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้อย่างสูงสุด   
 • จัดเป็น Level และตรงตามเป้าหมายของผู้เรียน อาทิ คอร์สปรับพื้นฐานทักษะการคิด เชาวน์ปัญญา คณิต  อังกฤษ ไทย สำหรับ อ.3 – ป.6 
 • คอร์สพัฒนาทักษะ เป้าหมายสำหรับทดสอบเข้าเพื่อทดสอบเข้าป.1 รร.สาธิต รร.คาทอลิค รร.รัฐบาล และหลักสูตร EP
  • ทักษะการคิด เชาวน์ปัญญา คิดเชิงเหตุผล คิดรวบยอด (ผ่านแบบฝึกหัดเชาวน์ กิจกรรม)
  • ทักษะการฟัง สมาธิ และจินตนาการเชื่อมโยง (ผ่านนิทานเรื่องเล่า บัตรภาพ)
  • ทักษะชีวิต ทักษะสังคม  (ผ่านกิจกรรม และกติการ่วมกันในห้องเรียน)
  • วิชาการ ไทย คณิต อังกฤษ และหลักสูตรใหม่ Math และScience (ผ่านแบบฝึกหัด)
  • แบบฝึกหัดที่ใช้พัฒนาผู้เรียนมีหลากหลายรอบด้าน
  • เตรียมความพร้อมเข้าป.1 ของรร.ในเครือสาธิต  คาทอลิค EP และรัฐบาล และเรียนเสริมเพิ่มเกรดอีกด้วย
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
2 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาสายไหม
 2. สาขานครราชสีมา (อ.เมือง) 
แฟรนไชส์ซี่
3 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาวัชรพล
 2. สาขาประเวศ 
 3. สาขาราชบุรี 
รวมสาขาทั้งหมด5 สาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
25561--1
25631--1เพิ่มขึ้น 0%
2564-1-1เพิ่มขึ้น 0%
2565-1-1เพิ่มขึ้น 0%
2566-1-1เพิ่มขึ้น 0%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0% | กราฟ
 • ค่าแฟรนไชส์ (ธรรมเนียมแรกเริ่ม) เพียง 100,000 บาท อายุสัญญา 4 ปี รับสิทธิ์การใช้ตราสินค้า รับสิทธิ์ในรูปแบบธุรกิจ (ตามแผนการตลาดพื้นที่)  
 • Business Set Up 80,000 บาท แผนและระบบบริหารจัดการธุรกิจ 
 • ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์ 3%
 • ค่ารอยัลตี้ฟีส์ 10%
 • แฟรนไชส์ซีส์รับสิทธิ์ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือสมาร์ทคิดส์ (โดยไม่ต้องสต๊อกสินค้า)
 • แฟรนไชส์ซอส์ให้การสนับสนุนแผนบริหารจัดการธุรกิจ  สนับสนุนในการทำการตลาดในช่องทางออนไลน์ผ่านสื่อ ของส่วนกลาง และให้คำแนะนำแผนการตลาดทั้งหมด
 • ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาคารสถานที่ การปรับปรุง ตกแต่งอาคาร พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น Air Condition โต๊ะเรียน จัดหาบุคลากร เป็นต้น
 • ทุกสาขาดำเนินการภายใต้หลักการและกติกาเดียวกันจากส่วนกลาง ค่าคอร์สเรียน และโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และมีมาตรฐานเดียวกัน     
 • สนใจเปิดศูนย์”สมาร์ทคิดส์” เรายินดีให้คำปรึกษาและวางแผนการตลาดให้ฟรี
ล่าสุด! สมาร์ทคิดส์ เปิดรับสมัครนักลงทุน สาขานนทบุรี 
 • สถานที่พร้อมมาก
 • มีฐานลูกค้ารองรับ
 • ฟรีค่าแฟรนไชส์ และค่ารูปแบบธุรกิจ
ใช้เงินลงทุนรวมสำรองหมุนเวียนเพียง 160,000 บาทเท่านั้น
 • ทัศนคติบวก รักเด็ก พร้อมเรียนรู้
 • มีเวลาดูเลกิจการ ใส่ใจ และยืดหยุ่นสูง
 1. มีเงินลงทุนเริ่มต้น 400,000 บาท
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีความรับผิดชอบสูง
 4. มีทัศนคติบวก ใจรักบริการ พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
 5. มีสุขภาพที่แข็งแรง และจัดสรรเวลาในการดูแลธุรกิจได้อย่างใกล้ชิด 
 6. รักเด็ก ใจเย็น มีความยืดหยุ่น มีทักษะการบริหารธุรกิจ  
 7. ยอมรับกติกา เงื่อนไข และพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน อย่างเป็นทีมเวิร์ค
 1. สิทธิ์การใช้ตราสินค้า Smartkids จำนวน 4 ปี  
  • จำกัดรับตัวแทนเพียง 1 สาขา ต่อ 1 พื้นที่เขต(อำเภอ) เท่านั้น
 2. การประชาสัมพันธ์การตลาด จากสื่อOnline ส่วนกลาง อาทิ เวปไซต์ และเพจเฟสบุ๊ค ไลน์Officailของส่วนกลาง
 3. ป้ายไวนิล 1 ชุด  โรลอัพ 1 ชุด  ชุดตราสินค้าแผ่นป้าย สติ๊กเกอร์ ตราประทับ
 4. สิทธิ์รูปแบบธุรกิจ แผนการสอน  กรอบการเรียนการสอน ปรับปรุงและพัฒนาทุกปี ตลอดอายุสัญญา  
 5. แผนบริหารจัดการธุรกิจ ระบบการบริหารสมาชิก แผนการเงิน และแบบฟอร์มต่างๆ
 6. มีทีมการตลาด วางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด แนะแนวช่องทางการตลาดในพื้นที่ของสาขา เพื่อผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุด
 7. ชุดแบบฝึกหัดในรูปแบบรูปเล่มชุด Master และไฟล์แบบฝึกหัดการสอน ตลอดอายุสัญญา
 8. การอบรมและพัฒนาบุคลากร ผู้สอน  ตลอดอายุสัญญา
 9. เสื้อโลโก้แบรนด์ (สำหรับผู้สอนและจนท.) 15 ตัว
ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือการดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาได้อย่างสูงสุด น้องที่เรียนจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และได้รับผลลัพธ์ที่น่าภูมิใจ “สมาร์ทคิดส์ พัฒนาใกล้ชิด หนูทำได้ เย้ เย้!”
 • ลงทุนน้อย คืนทุนไว (คืนทุนภายใน 8-14 เดือน)
 • จำกัดรับตัวแทนเพียง 1 สาขาต่อ 1 พื้นที่เขต(อำเภอ)/ต่างจังหวัดจำกัด1สาขา เท่านั้น
 • สมาร์ทคิดส์มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ มีภาพธุรกิจเด่นชัด และเป็นที่ต้องการของตลาด  
 • มีรูปแบบหลักสูตรเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์  
 • การสนับสนุนการวางแผนการตลาด กลยุทธ์ และสื่อออนไลน์จากส่วนกลาง
 • รับสิทธิ์ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือสมาร์ทคิดส์ โดยไม่ต้องสต๊อกสินค้า
 • ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตไปด้วยกัน 
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท แฮปปี้ อิเลคทริค เซอร์วิส จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณเรณุการ์ สามเสน
ชื่อผู้ติดต่อคุณโชติกา โสธะโร
ที่อยู่
1/127 เวนิส ดิไอริส วัชรพล สุขาภิบาล5 ซ.73 สายไหม กรุงเทพฯ 10220
มือถือ082-3409555
082-3649595
โทรสาร02-0007969
อีเมล์phinya54@gmail.com
smartkids3247@gmail.com
เว็บไซต์www.smartkids-satit.com
LINE 
smartkids3247
Facebook 
www.facebook.com/SmartkidsSmartenglish
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2567 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สมาร์ทคิดส์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. คุณเปรมฤทัxxx 08869xxx k.mamxxx
2. คุณนพฤทธิ์xxx 09616xxx Noparxxx
3. สุกัญxxx 08127xxx Sukanxxx
4. ชมพูนุช แทxxx 09842xxx C.tanxxx
5. ชมพูนุช แทxxx 09842xxx C.tanxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม260 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 8,265 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 36 คน
สมาร์ทคิดส์
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ