คุมอง
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อทันใจ..
สินเชื่อ Happy .. สินเชื่อ OTOP เ..
   หน้าหลัก    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)...

ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อกรุงไทยออเดอร์ไฟแนนซิ่ง 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด “สินเชื่อกรุงไทยออเดอร์ไฟแนนซ์ซิ่ง (KTB Order Financing)” เป็นสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) สำหรับซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า/บริการ (Pre Financing)

สำหรับขายให้แก่ผู้ซื้อ (Sponsor) ตามใบสั่งซื้อ (P/O) และให้ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารตามระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ และอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด

** “ผู้ซื้อ (Sponsor)” หมายถึง ผู้ค้ารายใหญ่ที่สั่งซื้อสินค้า/บริการจากผู้จัดหาสินค้า (Supplier)
“ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier)” หมายถึง ผู้ขอใช้สินเชื่อกรุงไทยออเดอร์ไฟแนนซ์ซิ่ง (KTB Order Financing) ซึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้า/บริการ เพื่อขายให้แก่ผู้ซื้อ (Sponsor) ตามใบสั่งซื้อ**

ประเภทสินเชื่อ

ประเภทเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 
วงเงินสินเชื่อ

วงเงินตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามความเหมาะสมของลูกค้า แต่ละราย
 
อัตราดอกเบี้ย

ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย

ค่าธรรมเนียม

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบของธนาคาร
 
ระยะเวลาการให้กู้

ระยะเวลาตั๋วใช้เงินแต่ละฉบับตามเครดิตเทอมที่ได้รับ สูงสุดไม่เกิน 180 วัน
 
หลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (เฉพาะผู้กู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร)

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
คุณสมบัติเบื้องต้นของ Supplier (ผู้ขอสินเชื่อ)
  1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
  2. เป็นผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ให้แก่ผู้ซื้อ (Sponsor) หรือผู้ซื้อรายอื่น ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  3. มีกำไรสุทธิในผลประกอบการปีล่าสุด
  4. ต้องรับชำระค่าสินค้า /บริการผ่านเข้าบัญชีธนาคาร และทำหนังสือยินยอมให้ธนาคารหักชำระหนี้จากบัญชีดังกล่าวได้
  5. ไม่เป็นบริษัทในเครือ หรือกลุ่มเดียวกันกับผู้ซื้อ (Sponsor)
ทั้งนี้ ผู้ซื้อ(Sponsor) ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-3
อีเมล์ complaint.center@ktb.co.th
เว็บไซต์ goo.gl/flmzvM
LINE 
KTB Care
Instagram 
ktb_care
Twitter 
twitter.com/ktb_care
Facebook 
goo.gl/YniSfR
Youtube 
www.youtube.com/user/ktbcare
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 0 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 822 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 0 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.