คุมอง
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
Top TFC
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื..
สินเชื่อธุรกิจข.. สินเชื่อบัวหลวง..
   หน้าหลัก    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ...

เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

ประเภท สินเชื่อ SME (SME Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย 
Loan Small SMEs
วงเงินสินเชื่อ 1,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาประกอบกิจการ    
 • เกินกว่า 3 ปี  อัตราดอกเบี้ย/ปี  MRR+1%
 • ไม่เกิน 3 ปี  อัตราดอกเบี้ย/ปี   MRR+2%
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

หลักประกัน

ระยะเวลาประกอบกิจการ    
 • ไม่เกิน 3 ปี   โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme สำหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-Up)
 • เกินกว่า 3 ปี  โครงการการค้ำประกันสินเชื่อ ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS 5)
 1. หนังสือค้ำประกันของบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามโครงการของ บสย. ที่ค้ำประกันผู้กู้ตามระยะเวลาประกอบกิจการ จำนวน 2 โครงการ
 2. กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกท่านค้ำประกันเต็มวงเงิน
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
เป็นผู้ประกอบการSMEs ตามที่ธนาคารกำหนด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เคยปรับโครงสร้างหนี้ (Trouble Debt Restructuring: TDR) หรือเคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ (Debt Restructuring: DR) ในช่วง 12 เดือนย้อนหลังต้องชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข
 • บุคคลธรรมดา  สัญชาติไทย รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • กรณีนิติบุคคล  สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
อื่นๆ
 • กู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท
 • ผ่อนนาน 7 ปี
 • ไม่ต้องจ่ายเงินต้นสูงสุด 1 ปี
 • ใช้แค่ บสย.ค้ำประกัน ก็กู้ได้


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง สำนักงานพหลโยธิน 310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-265-3000
โทรสาร 02-265-4000
อีเมล์ HR_Recruit@smebank.co.th
เว็บไซต์ goo.gl/S35tDs
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 2,204 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 5 คน
อันดับที่ 8 หน่วยงานเข้าชมมากที่สุด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.