คุมอง
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อ KTB SME Refill..
สินเชื่อโรงรับจ.. สินเชื่ออเนกประ..
   หน้าหลัก    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ...

เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

ประเภท สินเชื่อ SME (SME Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย 
Loan Small SMEs
วงเงินสินเชื่อ 1,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาประกอบกิจการ    
 • เกินกว่า 3 ปี  อัตราดอกเบี้ย/ปี  MRR+1%
 • ไม่เกิน 3 ปี  อัตราดอกเบี้ย/ปี   MRR+2%
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

หลักประกัน

ระยะเวลาประกอบกิจการ    
 • ไม่เกิน 3 ปี   โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme สำหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-Up)
 • เกินกว่า 3 ปี  โครงการการค้ำประกันสินเชื่อ ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS 5)
 1. หนังสือค้ำประกันของบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามโครงการของ บสย. ที่ค้ำประกันผู้กู้ตามระยะเวลาประกอบกิจการ จำนวน 2 โครงการ
 2. กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกท่านค้ำประกันเต็มวงเงิน
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
เป็นผู้ประกอบการSMEs ตามที่ธนาคารกำหนด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เคยปรับโครงสร้างหนี้ (Trouble Debt Restructuring: TDR) หรือเคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ (Debt Restructuring: DR) ในช่วง 12 เดือนย้อนหลังต้องชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข
 • บุคคลธรรมดา  สัญชาติไทย รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • กรณีนิติบุคคล  สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
อื่นๆ
 • กู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท
 • ผ่อนนาน 7 ปี
 • ไม่ต้องจ่ายเงินต้นสูงสุด 1 ปี
 • ใช้แค่ บสย.ค้ำประกัน ก็กู้ได้


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง สำนักงานพหลโยธิน 310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-265-3000
โทรสาร 02-265-4000
อีเมล์ HR_Recruit@smebank.co.th
เว็บไซต์ goo.gl/S35tDs
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 2,433 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 7 คน
อันดับที่ 7 หน่วยงานเข้าชมมากที่สุด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.