นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
นิคมอุตสาหกรรม     ภาคตะวันออก     จังหวัดระยอง
19.1K
41
1
twitter
google plus
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)
INDUSTRIAL
ผู้พัฒนานิคมบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
ที่ตั้งเลขที่ 112 หมู่ 4 ถนน ทางหลวงสาย 331 กิโลเมตร 91.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
รายละเอียด-
พื้นที่ทั้งหมด6,676 ไร่
รายละเอียดพื้นที่
 • เนื้อที่ทั้งหมด 6,676 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 6,202 ไร่
 • เขตประกอบการเสรี 390 ไร่
 • เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 48 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 1,726 ไร่
 • ผังการใช้พื้นที่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 


พื้นที่ว่างหมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,600,000 บาท/ไร่

อัตราค่าบริการค่าบำรุงรักษา
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,150 บาท/ไร่/เดือน
 • เขตประกอบการเสรี 1,200 บาท/ไร่/เดือน
ค่าน้ำประปา
 • 22.25-24.75 บาท /ลูกบาศก์เมตร


สิ่งอำนวยความสะดวกระบบน้ำประปา
 • อ่างเก็บน้ำ หนองปลาไหล / ดอกกราย
 • ความจุ 164 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
 • สามารถจ่ายน้ำได้ 36,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • กำลังการผลิต 2,900 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบไฟฟ้า
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • แรงดันไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์
 • ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 1,000 เมกกะโวลต์-แอมแปร์์
ระบบโทรศัพท์
 • ทีที แอนด์ ที
 • สายตรง 1,500 คู่สาย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบเตาเผาขยะ
 • ฝังกลบ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นไวรอนแมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
ระบบถนน
 • สายประธาน กว้าง 4 เลน กว้าง 23 เมตร
 • สายรองประธาน 2 เลน กว้าง 16 เมตร
ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • แผนฉุกเฉิน
 • รถดับเพลิง ตลอด 24 ชั่วโมง
สภาพพื้นดิน
 • ชั้นดินรองรับได้ 30-50 ตัน/ตารางเมตร
 • เสาเข็มเฉลี่ยไม่เกิน 7 เมตร
ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง


สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)

ผู้อำนวยการนางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด
ที่อยู่เลขที่ 112 หมู่ 4 ถนน ทางหลวงสาย 331 กิโลเมตร 91.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์
 0-3xxx
โทรสาร
 0-3xxx
อีเมล์marketing@hemaraj.com
Eastern.1@ieat.go.th
เว็บไซต์www.hemaraj.com
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 41 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 19,082 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 46 คน
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
*
ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.