Chester's Grill
แฮปปี้ แฟรนไชส์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมือ..
นิคมอุตสาหกรรมเ.. นิคมอุตสาหกรรมว..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม337,562 
จำนวนสมาชิก36,507 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด612
เดือนนี้3
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
ที่ตั้งเลขที่ 112 หมู่ 4 ถนน ทางหลวงสาย 331 กิโลเมตร 91.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
รายละเอียด-
พื้นที่ทั้งหมด6,676 ไร่
รายละเอียดพื้นที่
 • เนื้อที่ทั้งหมด 6,676 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 6,202 ไร่
 • เขตประกอบการเสรี 390 ไร่
 • เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 48 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 1,726 ไร่
 • ผังการใช้พื้นที่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 


พื้นที่ว่างหมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,600,000 บาท/ไร่

อัตราค่าบริการ ค่าบำรุงรักษา
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,150 บาท/ไร่/เดือน
 • เขตประกอบการเสรี 1,200 บาท/ไร่/เดือน
ค่าน้ำประปา
 • 22.25-24.75 บาท /ลูกบาศก์เมตร


สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบน้ำประปา
 • อ่างเก็บน้ำ หนองปลาไหล / ดอกกราย
 • ความจุ 164 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
 • สามารถจ่ายน้ำได้ 36,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • กำลังการผลิต 2,900 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบไฟฟ้า
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • แรงดันไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์
 • ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 1,000 เมกกะโวลต์-แอมแปร์์
ระบบโทรศัพท์
 • ทีที แอนด์ ที
 • สายตรง 1,500 คู่สาย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบเตาเผาขยะ
 • ฝังกลบ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นไวรอนแมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
ระบบถนน
 • สายประธาน กว้าง 4 เลน กว้าง 23 เมตร
 • สายรองประธาน 2 เลน กว้าง 16 เมตร
ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • แผนฉุกเฉิน
 • รถดับเพลิง ตลอด 24 ชั่วโมง
สภาพพื้นดิน
 • ชั้นดินรองรับได้ 30-50 ตัน/ตารางเมตร
 • เสาเข็มเฉลี่ยไม่เกิน 7 เมตร
ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง


สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)

ผู้อำนวยการนางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด
ที่อยู่เลขที่ 112 หมู่ 4 ถนน ทางหลวงสาย 331 กิโลเมตร 91.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร.0-3895-4543-4
โทรสาร0-3895-4545, 0-3895-5291
อีเมล์marketing@hemaraj.com
Eastern.1@ieat.go.th
เว็บไซต์www.hemaraj.com
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 31 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 18,285 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 42 คน
อันดับที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมยอดนิยม
อันดับที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเข้าชมมากที่สุด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.