Chester's Grill
แฮปปี้ แฟรนไชส์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมวี.อาร์.เอ็..
นิคมอุตสาหกรรมอ.. นิคมอุตสาหกรรมอ..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม333,792 
จำนวนสมาชิก36,431 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด609
เดือนนี้1
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมบริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน)
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจมโมโปลิส)
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Gemopolis Industrial Estate I.G.S.PC
ที่ตั้งเลขที่ 47/31 หมู่ 4 ถนน สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
รายละเอียดนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี หรือ เจมโมโพลิส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 โดยนายบุญยง อัศรัสกร โดยมีจุดเริ่มต้นที่จะจัดทำศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย จากความสำเร็จของโครงการทำให้มีผู้ประกอบการ ในกิจการอัญมณีและเครื่องประดับจำนวนกว่า 145 บริษัท แรงงานกว่า 20,000 คน

ต่อมาในปี 2551 ด้วยการสนับสนุนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ gemopolis free zone ซึ่งเป็น free zone แห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงเทพ ที่สามารถประกอบกิจการได้หลากหลาย ได้แก่ กิจการอัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกา ไอที โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เลนส์ แว่นตา เครื่องเขียน กีฬา ของเด็กเล่น โดยปราศจากภาระภาษี จึงเป็นเสมือน free port แห่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 8 นาที

เจมโมโพลิส มีแผนจะพัฒนาที่ดินส่วนที่เหลือ เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และการเจริญเติบโตของชุมชนรอบโครงการและสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจัดให้มีโครงการทั้งด้านการค้า การบริการ โดย การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริการ ในที่ดินส่วนที่เหลือประมาณ 600 ไร่ อาทิ กิจการโรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์สุขภาพ ศูนย์บันเทิง เป็นต้น โดยยินดีต้อนรับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศจากทั่วโลก

พื้นที่ทั้งหมด172 ไร่
รายละเอียดพื้นที่
 • เนื้อที่ทั้งหมด 172.93 ไร่ - เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 79.89 ไร่
 • เขตที่พาณิชย์ 37.63 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 43.28 ไร่
 • พื้นที่ อุตสาหกรรมขนาดย่อมพาณิชยกรรม และที่พัก 12.13 ไร่
 • ผังการใช้พื้นที่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมขนาดย่อม 


พื้นที่ว่าง-
ราคาขาย/เช่า
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 40,000 บาท / ตารางวา


อัตราค่าบริการ -
สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบน้ำประปา
 • การประปานครหลวง ระบบไฟฟ้า
 • สถานีย่อยกิ่งแก้ว
 • แรงดันไฟฟ้า 24 กิโลโวลต์ ระบบโทรศัพท์
 • ระบบตู้สาขาอัตโนมัติเปลี่ยนสายได้
 • ระบบความเร็วสูงของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบเลี้ยงตะกอน (Activated Sludge) แบบ (Extended Aeration)
ระบบเตาเผาขยะ
 • ขยะทั่วไป และมูลฝอย: ดำเนินการโดยสำนักงานเขตประเวศ ระบบถนน
 • ถนนสายประธาน มีความกว้าง 25 เมตร ผิวจราจรกว้าง 16เมตร
 • ถนนสายรองประธาน มีความกว้าง 16 เมตร ผิวจราจรกว้าง 10 เมตร ระบบป้องกันน้ำท่วม
 • ติดตั้งประตูระบายน้ำจำนวน 2 แห่ง สถานีสูบน้ำจำนวน 3 สถานี (สำรอง 1 เครื่อง) ระบบรักษาความปลอดภัย
 • มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง


สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจมโมโปลิส)
ที่อยู่เลขที่ 47/31 หมู่ 4 ถนน สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
โทร.02 727 0000-22
โทรสาร02 727 0030
อีเมล์bizdev@gemopolis.com
เว็บไซต์www.gemopolis.com
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 19 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 12,826 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 19 คน
อันดับที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมยอดนิยม
อันดับที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเข้าชมมากที่สุด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.