หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   กฏหมายที่ผู้ประกอบการควรรู้ 
43K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
 “การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน” หมายความว่า การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
 File size : 0.096 MB.
 Type : doc
17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(525)
Detail : 
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยในปีหน้า คือ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงมีข้อจำกัดใในการขยายตัวเนื่องจากต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น และการแข็งค่าของเงินบาท
 File size : 0.362 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(663)
Detail : 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ของผู้กล่าวหาหรือผู้ซึ่งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

 File size : 0.122 MB.
 Type : pdf
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(569)
Detail : 
คณะกรรมการได้แบ่งเขตการลงทุนออกเป็น 3 เขต  ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยใช้รายได้และสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ ดังนี้
 File size : 0.129 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,102)
Detail : 
การขออนุญาตขายยาและนำเข้า | การขออนุญาตผลิตยา | การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP | การออกหนังสือรับรองสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับยาเป็นภาษาอังกฤษ
 File size : 0.351 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(905)
Detail : 
การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร | การขอหนังสือรับรองตาม GMP ตามมาตรฐาน Codex | การขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก | การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร | การขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร | คำขออนุญาตให้ใช้ฉลากอาหาร

 File size : 0.341 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,160)
Detail : 
โรงงาน  หมายความว่า “ อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
 File size : 0.28 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,252)
Detail : 
กิจการเจ้าของคนเดียว | กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด | บริษัทจำกัด ธุรกิจที่มีบุคคลคนเดียวเป็นผู้ลงทุน  และเป็นเจ้าของกิจการ  โดยลำพังกิจการในลักษณะนี้หากเข้าข่ายเป็นกิจการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
 File size : 0.097 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,871)
Detail : 
สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 2 ลักษณะ ดังนี้
 File size : 0.052 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,155)
Detail : 
การประกันสังคม  คือ  การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  จากการเจ็บป่วย  คลอดบุตร  ตาย  ทุพพลภาพ  สงเคราะห์บุตร  ชราภาพ  และการว่างงาน
 File size : 1.507 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,123)
Detail : 
แนะนำการยื่นแบบ การใช้งาน โปรแกรมประกอบการยื่นแบบฯ และ การแก้ปัญหาการใช้งาน รายละเอียด, - แนะนำช่องทางการชำระภาษี และหน่วยรับชำระภาษี
 File size : 0.309 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,245)
Detail : 
ผู้ประกอบการ จะต้องยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษี และชำ ระภาษี ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในเวลาตามที่กรมสรรพสามิตกำหนดตามประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษี
 File size : 0.309 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,008)
Detail : 
แนะนำให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่
 File size : 0.259 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,242)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.