UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ...   กฏหมายที่ผู้ประกอบการควรรู... 
ผู้เข้าชม 38,160 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
 “การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน” หมายความว่า การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
 File size : 0.096 MB.
 Type : doc
17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(464)
Detail : 
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยในปีหน้า คือ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงมีข้อจำกัดใในการขยายตัวเนื่องจากต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น และการแข็งค่าของเงินบาท
 File size : 0.362 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(557)
Detail : 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ของผู้กล่าวหาหรือผู้ซึ่งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

 File size : 0.122 MB.
 Type : pdf
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(493)
Detail : 
คณะกรรมการได้แบ่งเขตการลงทุนออกเป็น 3 เขต  ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยใช้รายได้และสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ ดังนี้
 File size : 0.129 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(983)
Detail : 
การขออนุญาตขายยาและนำเข้า | การขออนุญาตผลิตยา | การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP | การออกหนังสือรับรองสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับยาเป็นภาษาอังกฤษ
 File size : 0.351 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(774)
Detail : 
การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร | การขอหนังสือรับรองตาม GMP ตามมาตรฐาน Codex | การขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก | การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร | การขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร | คำขออนุญาตให้ใช้ฉลากอาหาร

 File size : 0.341 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,045)
Detail : 
โรงงาน  หมายความว่า “ อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
 File size : 0.28 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,127)
Detail : 
กิจการเจ้าของคนเดียว | กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด | บริษัทจำกัด ธุรกิจที่มีบุคคลคนเดียวเป็นผู้ลงทุน  และเป็นเจ้าของกิจการ  โดยลำพังกิจการในลักษณะนี้หากเข้าข่ายเป็นกิจการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
 File size : 0.097 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,758)
Detail : 
สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 2 ลักษณะ ดังนี้
 File size : 0.052 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,057)
Detail : 
การประกันสังคม  คือ  การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  จากการเจ็บป่วย  คลอดบุตร  ตาย  ทุพพลภาพ  สงเคราะห์บุตร  ชราภาพ  และการว่างงาน
 File size : 1.507 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,028)
Detail : 
แนะนำการยื่นแบบ การใช้งาน โปรแกรมประกอบการยื่นแบบฯ และ การแก้ปัญหาการใช้งาน รายละเอียด, - แนะนำช่องทางการชำระภาษี และหน่วยรับชำระภาษี
 File size : 0.309 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,127)
Detail : 
ผู้ประกอบการ จะต้องยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษี และชำ ระภาษี ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในเวลาตามที่กรมสรรพสามิตกำหนดตามประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษี
 File size : 0.309 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(943)
Detail : 
แนะนำให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่
 File size : 0.259 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,134)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.