บ้านรักภาษา

มารุชา
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มค้าปลีก
43K
599
131
2
twitter
google plus
ซีแคนท์
FRANCHISE
ซีแคนท์ ผลิตภัณฑ์สำหรับสาวหล่อ ธุรกิจใหม่ มาแรง คืนทุนเร็ว
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำหรับสาวหล่อ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ซีแคนท์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Secant
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2554 (ก่อตั้งมา 8 ปี)
ความเป็นมาบริษัท ซีแคนท์ การ์เมนท์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายปลีก  “ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำหรับสาวหล่อ”

ด้วยแนวคิดที่ต้องการจะนำผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำหรับสาวหล่อ ที่ผ่านการคัดสรรและพัฒนามาอย่างดี ทั้งในด้านของวัตุดิบ , รูปลักษณ์ และ ลักษณะการใช้งานเฉพาะกลุ่ม เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค

สินค้าและบริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำหรับสาวหล่อ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย

รวมถึงจะเปิดตลาดสู่ภูมิภาคเอเชีย เพื่อตอบรับและสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ทั่วถึงมากขึ้น

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุนทั้งนี้ บริษัท ซีแคนท์ การ์เมนท์ จำกัด ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ สามารถเข้ามาบริหารกิจการ ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย

โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน หลักการจำหน่ายสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและ แผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับคุณสมบัติของแฟรนไชส์ซี่ที่ทางซีแคนท์ต้องการ คือ
 1. ต้องมีใจรักในงานขาย
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัท/องค์กรมาก่อน หรือมีประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว
 3. มีเวลาในการบริหารอย่างเต็มที่
โดยแฟรนไชส์ซี่จะต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัท เพื่อฝึกฝนในเรื่องการบริหารร้าน การบริหารพนักงาน การบริหารสินค้า ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบริหารร้านให้ประสบความสำเร็จต่อไปได้

งบประมาณการลงทุน ติดต่อแฟรนไชส์เซอร์

ระยะเวลาคืนทุน6 เดือน - 1 ปี ครึ่ง ขึ้นอยู่กับรูปแบบการลงทุน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสมัคร
 1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้
 2. บริหารร้านโดยตนเองพร้อมกับมีบุคลากรที่มีความสามารถ
 3. บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 4. มีความพร้อมของเงินลงทุน
หลักการคัดเลือกร้านแฟรนไชส์
 1. ประวัติความเป็นมาของผู้สมัคร และหุ้นส่วน
 2. ความสามารถของบุคลากรที่จะบริหารร้าน
 3. ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติในธุรกิจ ระบบแฟรนไชส์
 4. ความมั่นคงทางการเงิน และเป้าหมายการทำธุรกิจ
หลักฐานการขอสมัคร
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
การสมัครเข้าร่วมลงทุน/ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ติดต่อฝ่ายขาย (ตัวแทนจำหน่าย) ซีแคนท์
 • ขอเข้ารับฟังข้อมูลการเข้าร่วมโครงการตามวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้น และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียด 
 • ยื่นความจำนงค์ พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุ
สิ่งที่ได้รับ
 1. ได้รับสิทธิในการใช้ชื่อ และเครื่องหมายการค้า Secantในการดำเนินธุรกิจ
 2. ได้รับสิทธิในการออกแบบ-ก่อสร้าง และตกแต่งร้าน ตามแบบมาตรฐานของทาง Secant
 3. การจัดการอบรมทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากทาง Secant
 4. ได้รับการสนับสนุน จากทีมการตรวจสอบระบบการทำงานและทีมพัฒนาธุรกิจการตลาด
 5. ได้รับการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 6. ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะ พร้อมพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานจากทาง Secant
มาตรฐานระบบ ซีแคนท์ แฟรนไชส์ (Secant Franchise Management System : SFMS)

ด้วยประสบการณ์การบริหารธุรกิจค้าปลีก และผลิตภัณฑ์ Secant ได้พัฒนาระบบการบริหารแฟรนไชส์ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนด้วยมาตรฐานคุณภาพในการผลิต การดูแลและใส่ใจบริการก่อนส่งถึงมือลูกค้า จึงทำให้ผู้ร่วมลงทุนแฟรนไชส์ Secant มั่นใจในมาตรฐานการดูแลจากเรา

โดย SFMS จะเริ่มต้นตั้งแต่การร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน, การบริหารโครงการก่อสร้าง, การพัฒนาผู้บริหารร้านสาขาแฟรนไชส์ และบุคลากรซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการบริหารคลังสินค้า, การบริหารคุณภาพ, การบริหารร้านสาขา, ตลอดถึงการบริหารยอดขาย และการตลาดในภาพรวม และระดับสาขา

เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนในร้านสาขาแฟรนไชส์นั้น จะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาตลอดจนพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพื่อให้ผู้ร่วมลงทุนเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนสูงสุด และเป้าหมายของระยะเวลาเพียงคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Secant Franchise

อื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อฝ่ายขาย (ตัวแทนจำหน่าย)
ที่อยู่เลขที่ 6/112 หมู่ที่ 9 ซอยวิภาวดี 17 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.
0-2xxx
โทรสาร
 0-2xxx
อีเมล์
 deaxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 131 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 42,602 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 599 คน
 
เสื้อกล้ามทอมเสื้อผ้าทอมเครื่องแต่งกาย
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget