ภัทรินทร์ฟู้ดส์ ศูนย์รวมแฟรนไชส์ไอศกรีม

วิซาร์ด ออโต้ แคร์
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มโอกาสทางธุรกิจ
37K
537
145
9
twitter
google plus
ตัวกรองบุหรี่ นิคเอ๊าท์
FRANCHISE
NEWS
ตัวกรองบุหรี่แบรนด์อันดับหนึ่ง "Nic-Out" จาก USA สินค้านวัตกรรมใหม่ พร้อมสิทธิบัตรรับรองและผลการรับรองประสิทธิภาพจากหลายประเทศ

โดยช่วยลดสารพิษต่างๆจากการสูบบุหรี่โดยไม่เสียรสชาติของบุหรี่ รวมถึงช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้จากปริมาณสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายลดลง ช่วยลดอาการไอ คราบฟันเหลือง และริมฝีปากดำเนื่องจากการสูบบุหรี่ และยังช่วยลดสารพิษของควันบุหรี่สู่คนรอบข้างอีกด้วย เป็นที่นิยมใช้แล้วในหลายประเทศแถบอเมริกาและยุโรปในขณะนี้

นับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ผลตอบแทนสูง ผลิตภัณฑ์ไม่เน่าเสียหมดอายุ ไม่ต่องเช่าหน้าร้าน สินค้าน่าสนใจ 100% ที่กำลังรุกตลาดในประเทศไทย "พร้อมรับตัวแทนฯทุกจุด"
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์ตัวแทนจำหน่าย
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ตัวกรองบุหรี่ นิคเอ๊าท์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Cigarette Filter "Nic-Out"
ความเป็นมาจากสถิติต่างๆพบว่าจำนวนผู้ที่สูบบุหรี่ในสังคมนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่สูบบุหรี่ก็รู้ดีว่าบุหรี่นั้นให้โทษต่อร่างกายอย่างไร แต่ก็ยังคงดำรงกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะเกิดจากอาการที่เรียกว่า"ติดบุหรี่" 

แอคโคห์ (AKKOH) จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา โดยดำเนินงานเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวกรองบุหรี่แบรนด์ "Nic-Out" (นิคเอ๊าท์) ประจำประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าแบรนด์ชั้นนำอันดับหนึ่งของโลก

ทั้งนี้สามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่อยากเลิกสูบบุหรี่ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ หรือถ้าไม่อยากเลิกก็จะได้รับสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อใช้ต่อเนื่องเพียงระยะสั้นๆ และจะสามารถช่วยให้ปลอดภัยจากโรคร้ายแรงต่างๆจากการสูบบุหรี่ในอนาคต

สินค้าและบริการตัวกรองบุหรี่ "Nic-Out" ช่วยดูดซับโมเลกุลของสารทาร์ (สารก่อมะเร็ง), นิโคติน (สารเสพย์ติดในบุหรี่), "สารพิษ", และสารก่อมะเร็ง จำพวกอะโรมาติกส์มากกว่า 90% โดยมวล โดยไม่เสียรสชาติของบุหรี่

อีกทั้งยังสามารถช่วยทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้จากปริมาณสารนิโคตินที่เข้าไปสู่ร่างกายลดลง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองประสิทธิภาพการกรองสารพิษจาก "Arista Laboratories" สถาบันทดสอบชั้นนำทางด้านยาสูบของโลกจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ รวมทั้งจากสถาบันทดสอบอื่นๆอีกหลายประเทศ

ทั้งนี้ยังช่วยลดการเกิดคราบสะสมที่ฟัน, ริมฝีปากดำ, และอาการไอจากการสูบบุหรี่ โดยมีการแนะนำให้ใช้ "Nic-Out" จากศูนย์ทันตกรรมในต่างประเทศ

ในทำนองเดียวกันยังช่วยลดสารพิษของควันบุหรี่จากผู้สูบบุหรี่ไปสู่คนรอบข้างอีกด้วย "Nic-Out" ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของยุโรปในเรื่องของวัตถุดิบเกรดเอที่นำมาใช้ทำตัวกรอง (European Standard of Class A Food Plastics)

สะดวกใช้ง่าย เพียงนำมาเสียบต่อกับก้นของบุหรี่ก็สามารถใช้ได้ทันที เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่และมีการจดสิทธิบัตร แบรนด์สินค้าและได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมใช้แล้วในประเทศแถบอเมริกาและยุโรป จึงสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์6,600 บาท
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน* งบลงทุนเริ่มต้นเพียงประมาณ 6,600 บาท (ซึ่งยังไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าในปัจจุบัน) รับผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย 40 กล่องทันที

โดยจะได้รับสินค้าในบรรจุภัณฑ์แบบคาร์ตอน ตามปริมาณเงินลงทุน โดย 1 "คาร์ตอน" บรรจุด้วย "Nic-Out" จำนวน 20 กล่อง ซึ่ง 1 กล่องบรรจุตัวกรองบุหรี่ทั้งหมด 30 ตัวกรอง

ขณะที่ตัวกรองหนึ่งตัวสามารถใช้สูบบุหรี่ซ้ำได้ประมาณ 5-10 มวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสูบของแต่ละคนและยี่ห้อของบุหรี่ที่ใช้)

โดยผลิตภัณฑ์มีราคาขายปลีกปัจจุบันที่กล่องละ 200-220 บาท (สำหรับร้านค้าทั่วไป) ทั้งนี้ราคาจะถูกระบุ ณ จุดขาย และมีฉลากสินค้าภาษาไทยที่มีรายละเอียดระบุตามประกาศของ สคบ.ไว้ครบถ้วน

ระยะเวลาคืนทุน0.5 - 1 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
เหมาะสำหรับผู้ที่อยากมีธุรกิจส่วนตัว ผู้ที่รู้จักร้านค้า หรือมีร้านค้าเป็นของตัวเอง เช่น ร้านขายยา, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านสินค้าเพื่อสุขภาพ ฯลฯ เป็นต้น หรือไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเอง แต่มีความสามารถในการกระจายสินค้าไปสูร้านค้าย่อย หรือผู้บริโภคสินค้า

สิ่งที่ได้รับตัวแทนจำหน่ายจะได้รับเล่มเอกสารแสดงสินค้า เพื่ออาจใช้เบิกทางให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถทำการตลาด และสร้างความเข้าใจในสินค้า ในขณะเดียวกันจะได้รับโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์สวยงามขนาด A5 และโปสเตอร์สีขนาด A3 เพื่อช่วยสนับสนุนการขายให้สำหรับติดหน้าร้านต่างๆอีกด้วย พร้อมทั้งจัดพื้นที่วางสินค้าในรูปแบบโชว์เป็นลักษณะของบรรจุภัณฑ์แบบคาร์ตอน

นอกจากนี้แล้วร้านค้าที่มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวกรองบุหรี่ "Nic-Out" สามารถให้แอคโคห์ช่วยทำการประชาสัมพันธ์ร้านค้าให้ รวมถึงการโพสต์ประชาสัมพันธ์ลงสื่ออื่นๆอีกด้วย

อื่นๆ
  1. "Nic-Out" ได้ผ่านการพิจารณาทางด้านลักษณะและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานราชการในประเทศไทย เช่น สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ว่าสามารถนำไปวางจำหน่ายและทำการตลาดได้ทุกช่องทาง โดยไม่จัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ

  2. "Nic-Out" ยังมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะทำให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อีกด้วย กล่าวคือ ภายหลังจากที่ตัวกรองสามารถนำเอานิโคติน (สารเสพย์ติด) ออกจากควันบุหรี่ได้มากถึง 90%

    โดยที่ผู้สูบบุหรี่ไม่รู้สึกตัวเพราะรสชาติของบุหรี่ไม่เปลี่ยน จึงทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีความสามารถในการควบคุมการสูบบุหรี่ได้จนถึงมีโอกาสที่จะเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด แต่สำหรับผู้ที่ไม่ตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่จริงก็จะมีสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อใช้ตัวกรองบุหรี่ต่อเนื่องเพียงระยะสั้นๆ

  3. ผลิตภัณฑ์ "Nic-Out" สามารถมีโอกาสที่จะจำหน่ายให้ได้กับทั้งผู้ที่สูบบุหรี่รวมไปถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ โดยปัจจุบันเป็นที่นิยมในการซื้อ สำหรับเป็นของฝากคุณภาพพร้อมกับความหมายดีๆให้แก่คนที่รักอีกด้วย เช่น เพื่อน แฟน หรือ คนในครอบครัวที่รัก เป็นต้น
ชื่อผู้ติดต่อคุณเอกชัย นนท์ภาษโสภณ
ที่อยู่62/262 ธนากรวิลล่า 2 ถ.เทอดพระเกียรติ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร.
08-xxx
อีเมล์
 akkxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 145 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 37,048 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 537 คน
 
ตัวกรองบุหรี่นิคเอ๊าท์Nic-Out
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget