ชาไข่มุก ไอ-ฉะ

เอ็น แอนด์ บี
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มงานพิมพ์
41K
456
83
67
twitter
google plus
ควอลิตี้ กราฟิค เฮ้าส์ กรุ๊ป โรงพิมพ์ด่วน
FRANCHISE
NEWS
VDO
โรงพิมพ์ด่วนพร้อมศูนย์ถ่ายเอกสาร
ลักษณะกิจการ
ศูนย์บริการงานพิมพ์, ถ่ายเอกสาร
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ควอลิตี้ กราฟิค เฮ้าส์ กรุ๊ป โรงพิมพ์ด่วน
ชื่อธุรกิจ (Eng)Quality Graphic House Group
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2556 (ก่อตั้งมา 5 ปี)
ความเป็นมา
วันนี้หลังจากการก่อตั้งบริษัท เป็นแฟรนไชส์โรงพิมพ์ด่วน ควอลตี้ กราฟิคเฮ้าส์ กรุ๊ป กว่า 30 ปี ภายใต้การบริหารงานของ คุณฉัตรชัย วิเศษวงษ์ ที่มีนโยบายการพัฒนาแบบไม่หยุดนิ่ง โดยการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
ตลอดจนการนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย เข้ามาดำเนินงานในบริษัท

เราเติบโตด้วยการเรียนรู้จากความหลากหลาย ในรูปแบบของสินค้า และความต้องการของผู้บริโภคจากการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายในตัวสินค้าและการให้บริการ 

เราค้นพบจุดเด่นในการประกอบธุรกิจ และได้พัฒนาทดสอบกระบวนการ ในการปฏิบัติจนมั่นใจ สามารถสร้างอาชีพใหม่ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในอนาคตได้ และได้นำจุดเด่นมาพัฒนาเพื่อขยายธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ โรงพิมพ์ด่วน ควอลิตี้ กราฟิคเฮ้าส์ กรุ๊ป

สินค้าและบริการ
 • พิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Offset Printing) สำหรับงานที่มีจำนวนมาก ใช้เวลาภายใน 5-10 วัน
 • พิมพ์ระบบดิจิตอล (Digital Printing on demand) งานด่วนจำนวนน้อยรอรับได้เลย
 • พิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท (Inkjet Printing) งานแผ่นภาพขนาดใหญ่ Indoor /Outdoor
 • ออกแบบสิ่งพิมพ์ (Graphic Design)งานป้าย (Banner)กล่องไฟ /แผ่นโลหะ /ตัวอักษร
 • บริการอื่นๆ(Other Service) ตรายาง /Fax/ถ่ายเอกสาร /เข้าเล่ม /VIP CARD
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์2,000,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
งบการลงทุน2,000,000 - 3,000,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน200,000 บาท ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่10 สาขา
รวมทั้งหมด10 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุน
รูปแบบ ลงทุน สิ่งที่จะได้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แบบที่ 1 ซื้อแฟรนไชส์แบบ Easy Size 2 ล้านบาท - อบรมความรู้+ตกแต่งร้าน+เครื่องมือ+สื่อโฆษณา(ป้าย+ใบปลิว)
-ลิขสิทธิ์ LOGO 5 ปี (บริษัทบริหารปันผล 2 หมื่นบาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 ปี คืนทรพย์สินมูลค่าธุรกิจ 2 ล้านบาท)
-ค่าการตลาด 5% ต่อเดือนของยอดขาย
แบบที่ 2 ซื้อแฟรนไชส์แบบ Full Size 3 ล้านบาท - อบรมความรู้+ตกแต่งร้าน+เครื่องมือ+สื่อโฆษณา
-ลิขสิทธิ์ LOGO 5 ปี
-เพิ่มเครื่องอินเจตและธุรกิจอินเตอร์เน็ตและธุรกิจกาแฟสด
(บริษัทบริหารปันผล 3 หมื่นบาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 ปี คืนทรัพย์สินมูลค่าธุรกิจ 3 ล้านบาท)
-ค่าการตลาด 5% ต่อเดือนของยอดขาย
แบบที่ 3 ซื้อแฟรนไชส์แบบ Logo Size 5 แสนบาท -ลิขสิทธิ์ LOGO 5 ปี(ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องและเครื่องต้องครบเหมือนร้านแฟรนไชส์)
-อบรมความรู้
-ค่าการตลาด 5% ต่อเดือนของยอดขาย
แบบที่ 4 ซื้อต้นแบบและลิขสิทธิ์ Mater Franchise ภาค (ยกตัวอย่างภาคอีสาน) 20 ล้านบาท -ต้นแบบแฟรนไชส์ 2 ล้านบาท
-ลิขสิทธิ์ภาคอีสาน 20 จังหวัด จังหวัดละ 8 แฟรนไชส์ รวม 160 แฟรนไชส์ (ลิขสิทธิ์ละ 500,000 บาท 160 สาขา x 500,000 บาท รวม 80 ล้านบาท)
-ค่าการตลาด 5% ของยอดขาย
-วางระบบโรงพิมพ์แนะนำการซื้อเครื่องในการผลิตรองรับการสั่งงานของแฟรนไชส์ภาคอีสาน 160 สาขา
-ค่าการตลาด 2 %
-ค่าลิขสิทธิ์ 100,000 บาท ของแต่ละแฟรนไชส์
แบบที่ 5 ซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ Area Franchise (ต่างประเทศ) 18 ล้านบาท - อบรมความรู้+ตกแต่งร้าน+เครื่องมือ+สื่อโฆษณา(ป้าย+ใบปลิว)
-ลิขสิทธิ์ LOGO 5 ปี
-ค่าการตลาด 3% ต่อเดือนของยอดขาย
แบบที่ 6 ซื้อต้นแบบและลิขสิทธิ์ Mater Franchise (ต่างประเทศ) 50 ล้านบาท -ต้นแบบแฟรนไชส์ 2 ล้านบาท
-ค่าการตลาด 2% ของยอดขาย
-วางระบบโรงพิมพ์แนะนำการซื้อเครื่องในการผลิตรองรับการสั่งงานของแฟรนไชส์ทั้งประเทศ
-ค่าการตลาด 2%
-ค่าลิขสิทธิ์ 100,000 บาท ของแต่ละแฟรนไชส์
แบบที่ 7 ร่วมลงทุนรวม 100 ล้านบาท รับส่วนแบ่ง 50%
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. ผู้ต้องการเป็นผู้บริหารร้านตนเอง
 2. มีเงินลงทุน 2 ล้าน
 3. รักความก้าวหน้า มีความรักในเรื่องธุรกิจสิ่งพิมพ์และมองเห็นความต้องการของลุกค้าทุกประเภท
สิ่งที่ได้รับ
แบบที่ 1 ลงทุน 2 ล้านบาท
 
สิ่งที่จะได้รับ
 • เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี 2 เครื่อง
 • เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ขาว ดำ 1 เครื่อง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง
 • เครื่องโรเนียว 1 เครื่อง
 • เครื่องทำตรายางด่วน 1 เครื่อง
 • เครื่องเคลือบบัตร 1 เครื่อง
 • เครื่องเคลือบม้วน 1 เครื่อง
 • เครื่องเข้าเล่มเจาะรู 1 เครื่อง
 • เครื่องเข้าเล่มไสกาวไฟฟ้า 1 เครื่อง
 • เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
 • เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า 1 เครื่อง
 • แท่นตัดกระดาษ 1 เครื่อง
 • เครื่องเก็บเงินสด 1 เครื่อง
 • โทร. 2 เครื่อง Fax 1 เครื่อง รวม 3 เครื่อง
 • อุปกรณ์ระบบ LAN 1 ชุด
 • กล้องวงจรปิด ใช้ควบคุมการทำงาน 1 ชุด
 • โต๊ะรับงานพร้อมเก้าอี้+ป้ายไฟและอุปกรณ์ตกแต่งร้านอีกมากมาย
 • อบรมความรู้การผลิตและงานบริหารหน้าร้าน 1 เดือน
 • อบรมความรู้เรื่องงานสิ่งพิมพ์ทุกประเภท  1 เดือน
 • พร้อม Internet Service
เงื่อนไขการชำระ
 • วันจองพื้นที่ 500,000 บาท
 • วันเข้าตกแต่ง 500,000 บาท
 • วันลงเครื่อง 1,0000,000 บาท
แบบที่ 2 ลงทุน 3 ล้านบาท 

สิ่งที่จะได้รับ
 • เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี 2 เครื่อง
 • เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ขาว ดำ 1 เครื่อง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ 8 เครื่อง
 • เครื่องโรเนียว 1 เครื่อง
 • เครื่องทำตรายางด่วน 1 เครื่อง
 • เครื่องเคลือบบัตร 1 เครื่อง
 • เครื่่องเคลือบม้วน 1 เครื่อง
 • เครื่องเข้าเล่มเจาะรู 1 เครื่อง
 • เครื่องเข้าเล่มไสกาวไฟฟ้า 1 เครื่อง
 • เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
 • INKJET OUTDOOR 1440 DPI ขนาด 1.6 เมตร 1 เครื่อง
 • เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า 1 เครื่อง
 • แท่นตัดกระดาษ 1 เครื่อง
 • เครื่องเก็บเงินสด 1 เครื่อง
 • โทร. 2 เครื่อง Fax 1 เครื่อง รวม 3 เครื่อง
 • อุปกรณ์ระบบ LAN 1 ชุด
 • กล้องวงจรปิด ใช้ควบคุมการทำงาน 1 ชุด
 • โต๊ะรับงานพร้อมเก้าอี้+ป้ายไฟและอุปกรณ์ตกแต่งร้านอีกมากมาย
 • อบรมความรู้การผลิตและงานบริหารหน้าร้าน 1 เดือน
 • อบรมความรู้เรื่องงานสิ่งพิมพ์ทุกประเภท  1 เดือน
 • พร้อม Internat Cafe
เงื่อนไขการชำระ
 • วันจองพื้นที่ 1,000,000 บาท
 • วันเข้าตกแต่ง 1,000,000 บาท
 • วันลงเครื่อง 1,000,000 บาท
อื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อคุณฉัตรชัย วิเศษวงษ์
ที่อยู่15 ซอยอินทามระ 4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.
062xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 chaxxx
เว็บไซต์
www.qghsxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 83 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 40,473 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 456 คน
 
โรงพิมพ์ด่วนงานพิมพ์QGH
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget