ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
35K
459
75
3
twitter
สถาบันสอนภาษาอังกฤษฟันอิงลิช
FRANCHISE
NEWS
VDO
AWARDS
ฟันอิงลิชเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 ดำเนินงานโดยผู้มีคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง และมีประสบการณ์ในการสอนมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ได้คิดค้นและใช้วิธีการสอนด้วยหลักสูตรโฟนิคส์ ที่เน้นการออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง

โดยสอนในรูปแบบง่าย สนุก และได้ผลดีในการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับทุกวัย ดังนั้น เพื่อให้ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องในทุกๆพื้นที่ จึงทำเป็นธุรกิจ Franchise ขยายสาขาไปทั่วประเทศ
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบันสอนภาษาอังกฤษฟันอิงลิช
ชื่อธุรกิจ (Eng)Fun English
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2540 (ก่อตั้งมา 22 ปี)
ความเป็นมา
ปัญหาที่คนไทยมีในการพูดภาษาอังกฤษ คือ การออกเสียง และการฟัง การพูด คนไทยส่วนใหญ่เรียนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์จนเกิดความแม่นยำ แต่ไม่สามารถนำมาพูดได้อย่างเจ้าของภาษา หรือบางคนอาจจะวิตกเรื่องของการพูดผิดไวยากรณ์จนไม่กล้าพูด ทำให้คนไทยไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษทั้งๆที่เรียนมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเขาสามารถใช้ภาษาในการสนทนาและติดต่อสื่อสารได้มากกว่า

เพื่อช่วยให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นทั้งคนที่ยังพูดไม่ได้ หรือ สามารถสนทนาได้อยู่แล้ว แต่ต้องการปรับปรุงเรื่องเสียงและสำเนียง ฟันอิงลิชจึงนำเรื่อง Phonics มาพัฒนาและทำเป็นหลักสูตรให้เหมาะกับคนไทย โดยมุ่งเน้นการออกเสียงในภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานจนผู้เรียนสามารถแยกเสียงของคำในภาษาอังกฤษได้  และสุดท้ายสามารถฟังภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในสื่อต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เมื่อพัฒนาการเรื่องการฟังดีขึ้น การพูดที่ดูเหมือนเป็นปัญหาก็จะดีขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องไปเน้นหลักไวยากรณ์เช่นที่ผ่านมา

จากการเปิดธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษ และการค้นคว้าจนได้หลักสูตร Phonics ที่นำมาใช้สอนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเห็นว่าหลักสูตรนี้ได้ผลเป็นอย่างดี จึงมีการจัดตั้งบริษัท ฟันอิงลิช จำกัด ขึ้นและทำการขยายธุรกิจออกไปในพื้นที่ต่างๆ ด้วยระบบแฟรนไชส์ 

หลักสูตร Phonics ของฟันอิงลิช นั้นได้มีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม และการศึกษา แล้วยังรวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถถ่ายทอดความรู้ และมีวิธีการสอนที่สามารถทำให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง โดยใช้หลักสูตร Phonics ซึ่งนับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการที่เห็นความสำคัญของการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ผลตอบแทนในระยะยาว และความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยส่งเสริมพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างได้ผล เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจและทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ 

ทางบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุน และแนะนำการบริหารงานของ Franchisee ร่วมกับผู้ประกอบการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์สถานที่ของแต่ละสาขา การวิเคราะห์คู่แข่ง การเซ็นสัญญาเปิดโรงเรียน และการบริหารการตลาด เช่น การจัดกิจกรรมการเปิดสาขา การทำโปรโมชั่นต่าง ๆ เป็นต้น 

สิ่งที่ผู้ประกอบการมีความกังวลใจว่าตนเองไม่ได้เรียนจบครู หรือข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดครูผู้สอนนั้น บริษัทได้มีระบบการจัดการบริหารครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับหลักสูตร ทั้งนี้ยังรวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ที่บริษัทต้องจัดการให้คำแนะนำที่ดีต่อ Franchisee

สินค้าและบริการ
หลักสูตรโฟนิคส์ (Phonics) แบ่งเป็น 6 ระดับ เพื่อพัฒนา
 1. การออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ IPA (International Phonetic Alphabet) 
 2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ที่จะได้เพิ่มขึ้นระดับละประมาณ 100 คำ รวมทั้งการออกเสียงที่ถูกต้อง
 3. ทักษะในการฟังภาษาอังกฤษจากการฟังซ้ำหลาย ๆ ครั้งจากสื่อการสอน เช่น เพลง และกิจกรรมประกอบอื่น ๆ
 4.  ทักษะในการผสมคำอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
ไวยากรณ์ (Grammar)

สำหรับชั้นประถมปลายขึ้นไปเมื่อเด็กอ่านได้และรู้คำศัพท์แล้ว จะต้องเติมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ส่วนต่างๆ ของประโยค กาล (Tenses) ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ และอื่นๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเขียน และในการสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (English with Native Teachers)

ฝึกความเชื่อมั่นในการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ตั้งแต่เรื่องในชีวิตประจำวัน จนถึงสามารถแสดงความคิดเห็น หรือโต้แย้งเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์450,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
งบการลงทุน500,000 - 700,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน50,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์13% ต่อเดือน
ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์2% ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่54 สาขา
รวมทั้งหมด54 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchisee Fee) 450,000 บาท

ค่าธรรมเนียมสิทธิ์ (Royalty Fee) 
 • อัตราค่าธรรมเนียมสิทธิ์ คิดเป็น 13% ต่อเดือน จากรายรับการขายคอร์สเรียนก่อนหักค่าใช้จ่าย
ค่ากองทุนการตลาดขององค์กร (Corporate Marketing Fee) 
 • อัตราค่ากองทุนการตลาด คิดเป็น 2% ต่อเดือน จากรายรับการขายคอร์สเรียนก่อนหักค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาคืนทุน12-18 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปและ/หรือมีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินธุรกิจนี้
 2. เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการเช่าอาคารพาณิชย์อยู่ในย่านชุมชน หรือ พื้นที่ในห้างสรรพสินค้า
 3. สินค้า 100 ตรม. ขึ้นไป
 4. มีความสนใจ และตั้งใจจริงที่จะพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย
 5. มีเวลา หรือมีตัวแทนที่เหมาะสม สามารถดูแลบริหารสาขาได้
 6. มีเงินลงทุน พร้อมเงินหมุนเวียนประมาณ 5 - 7 แสนบาท
สิ่งที่ได้รับ
 1. ลิขสิทธิ์การทำธุรกิจแฟรนไชส์ฟันอิงลิช ในเขตพื้นที่ของผู้ประกอบการเป็นเวลา 5 ปี
 2. หลักสูตรการเรียนการสอนของฟันอิงลิช
 3. การอบรมครู พนักงาน และผู้ประกอบการสาขา
 4. หนังสือตัวอย่าง และสื่อการสอนตามหลักสูตร
 5. ป้ายหน้าร้าน และโบรชัวร์
 6. คู่มือการประกอบธุรกิจ
 7. ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญา การเปิดตัวสาขา และการดำเนินธุรกิจ
 8. ให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
อื่นๆ
จากการที่บริษัทฟันอิงลิชได้เข้ามาสู่การขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษโดยใช้หลักสูตรโฟนิคส์นับเป็นแบรนด์ไทยเจ้าแรกระยะเวลากว่า 10 ปี พบว่า หลักสูตรโฟนิคส์ (Phonics) ที่ทางสถาบันได้พัฒนามาถึงขณะนี้นับว่าได้ผลเป็นอย่างดี และมีความแตกต่างจนถือได้ว่าเราเป็นผู้นำในเรื่องนี้

ทางสถาบันมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสถาปนาความเป็นผู้นำทางด้านโฟนิคส์ร่วมกันกับแฟรนไชส์ซี

กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กอายุ 3 – 12 ปี มีจำนวน 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มทีมีขนาดใหญ่มาก

ชื่อผู้บริหารดร.รุจาพร สุนทรปาน
ชื่อผู้ติดต่อดร.รุจาพร สุนทรปาน
ที่อยู่537/9 ม.4 ถนนพหลโยธิน62 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร.
062xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 fe@xxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 75 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 34,513 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 459 คน
 
funenglishโฟนิคส์phonics
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget