ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
916K
631
2.8K
4
twitter
บริษัท สมาร์ท อิงลิช จำกัด
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
AWARDS
แฟรนไชส์หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่อนุบาล 3-มัธยมต้น โดยเน้นไวทยากรณ์ ฟัง อ่าน เขียน และพูดการกำเนิดของ Smart English มาจากความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานได้รับโอกาสทองทางด้านภาษาอังกฤษ
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)บริษัท สมาร์ท อิงลิช จำกัด
ชื่อธุรกิจ (Eng)Smart English Co., Ltd.
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2539 (ก่อตั้งมา 23 ปี)
ความเป็นมาการกำเนิดของ Smart English มาจากความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานได้รับโอกาสทองทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ทักษะการสอน Learning by doing และ Speech and Hearing ซึ่งเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้แพร่หลายเป็นอย่างดีในกลุ่ม ประเทศเอเซีย เช่น ไทย ญี่ปุ่น จีน

Smart English ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการของเด็กไทยที่มีความพร้อม เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล 3 จนไปถึงชั้นมัธยมศึกษา

นักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกด้านไวยากรณ์การพูดการฟังและเขียนเป็นขั้นตอนตาม ลำดับความยากง่ายของ แต่ละระดับอีกทั้งจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคในการฟังสำเนียงและการออกเสียงภาษา อังกฤษจากอุปกรณ์ Sound Lab ทุกชั่วโมงที่ทำการสอน

สินค้าและบริการเป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาให้เข้ากับความสามารถ ของเด็กไทยโดย สมาร์ท อิงลิชจะใช้เทคนิคการสอนเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งเรื่องไวยากรณ์

หลักสูตรการสอน ของสมาร์ท อิงลิชจะปรับตามความสามารถ ของเด็กแต่ละคน ช่วยให้เด็กมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะในวิชาภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาอันสั้น ใช้ทักษะการสอน Learning by doing และ Speech and Hearing ซึ่งเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้แพร่หลายเป็นอย่างดีในกลุ่ม ประเทศเอเซีย เช่น ไทย ญี่ปุ่น จีน

Smart English ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการของเด็กไทยที่มีความพร้อม เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล 3 จนไปถึงชั้นมัธยมศึกษา

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
Franchise B2Bรุ่นที่ 2
ค่าแฟรนไชส์490,000 บาท
สำนักงานใหญ่138 สาขา
รวมทั้งหมด138 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • Franchise Fee 490,000 บาท สัญญา 5 ปี
ระยะเวลาคืนทุน2-2.5 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
เป็นผู้ที่สนใจด้านการศึกษา รักเด็ก และสามารถทำงานในวันเสาร์ อาทิตย์ได้
สิ่งที่ได้รับ
 1. ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่
 2. ชุด Start Up Kits พร้อมแผ่น CD
 3. ชุดปฏิบัติการ Operation Manual
 4. อบรมครู ฟรี 2 ท่าน ทุกระดับการเรียนการสอน
 5. อบรมผู้บริหาร ฟรี 1 ท่าน
 6. ตำราเรียนของครู ในแต่ละระดับ
 7. ตัวอย่างข้อมูลการติดตามผลการเรียนของนักเรียน
 8. ข้อสอบแบ่งกลุ่มนักเรียน (วัดผลตามความสามารถของนักเรียน) เพื่อเข้าเรียนในแต่ละระดับ
 9. ข้อสอบเพื่อสอบเลื่อนขั้น (วัดผลหลังเรียนจบคอร์ส) ของนักเรียนในแต่ละระดับ
 10. โบว์ชัวร์ 2,000 แผ่น
 11. ประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับนักเรียน สมาร์ท อิงลิช ทุกคน
อื่นๆจุดเด่นของสมาร์ท อิงลิช
 • เน้นไวยากรณ์ ด้วยเทคนิคการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่น่าเบื่อเหมือนในโรงเรียน
 • เด็กมีการฝึกสมาธิมากขึ้น โดยหลักสูตรสมาร์ท อิงลิช มีอุปกรณ์ Sound Lab ช่วยให้เด็กมีสมาธิกับการฟัง
 • ฝึกสมาธิเบื้องต้น และเพิ่มความเข้าใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
 • เรียนไวยากรณ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน Step by Step
 • มีเกมส์ Games & Activities ทำให้การเรียนสนุกสนาน เป็นการกระตุ้นความอยากรู้ของเด็กๆ ควบคู่ไปกับการได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ
 • เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องหมายถึง ตำราเรียนทางสำนักงานใหญ่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง ดังนั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนหนังสือเรียนระหว่างช่วงดำเนินการสอน
 • ช่วยฝึกทักษะในการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ Listening จาก Sound Lab โดยเป็นสำเนียง American
 • ฝึกเด็กให้มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก โดยจะมีการฝึกแข่งขันสนทนา การแสดงละครในกลุ่มเด็กนักเรียน ทำให้เด็กมีความสามัคคี ฝึกให้ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันคิดและแสดงออกอย่างถูกต้อง
ชื่อผู้ติดต่อคุณอาทิตย์ คงนคร
ที่อยู่บริษัท สมาร์ท อิงลิช จำกัด เลขที่ 479/4-5 อาคารหัวลำโพงออฟฟิส ชั้น 1 ซอยสลักหิน ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 2,813 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 916,398 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 631 คน
 
สอนภาษาอังกฤษเด็กกวดวิชาสมาร์ทอิงลิช
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget