Chester's Grill
แฮปปี้ แฟรนไชส์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
คำฮิต : กาแฟเขาทะลุ ชุมพร..
คุมอง พีแอนด์พี สโนว์..
ASEAN (10)
 Brunei
 Cambodia
 Indonesia (388)
 Laos
 Malaysia (310)
 Myanmar
 Philippines (951)
 Singapore (5)
 Thailand (564)
 Vietnam
ASEAN +3 (13)
ASEAN +6 (16)
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
เข้าชม 6,047 ครั้ง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน
(People's Republic of China)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: ปักกิ่ง
พื้นที่: 9,671,018 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 1,336 ล้านคน
ภาษา: จีนกลาง
GDP: 5.745 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 4,283 เหรียญสหรัฐฯ


การค้าระหว่างไทย – จีน (2010)
  • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน: มูลค่าการส่งออก 21,473.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มูลค่าการนำเข้า 24,237.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยเสียเปรียบดุลการค้า -2,764.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 
 
ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่ม อ้างอิง ดาวน์โหลด
จีนเริ่มใช้กฏหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ 
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศจีน | China )

Detail :
จีนได้ประกาศเริ่มใช้กฏหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ ซึ่งมีจุด Highlight หลายจุด เช่น 1. ห้ามระบุว่าเป็น “เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันโดยทั่วไป (Well-known trademarks)” ในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้อีกต่อไป 2. สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเสียง 3. ค่าชดเชยขั้นสูงของผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าปรับจาก 0.5 ล้านหยวนเป็น 3 ล้านหยวน 
 


 File size : 0.111 MB.
 Type : PDF

20/05/2557 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(233)
เคราะห์ซ้ำกรรมซัดวิกฤตสิ่งทอไทย เสื้อผ้าจีนทะลักส่งออกเส้นด้ายเจอไต่สวนทุ่มตลาด  
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศจีน | China )

Detail : กลุ่มผผู้ลิตสิ่งทอเตรียมจะหารือกับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขอให้ใช้มาตรการตอบโต้การนำเข้าสินค้าสิ่งทอจากจีนอีกครั้ง หลงัจากที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง ได้ประกาศยุติการไต่สวนเพื่อใช้
มาตรการปกป้อง (เซฟการ์ด)


 File size : 0.177 MB.
 Type : pdf

20/05/2557 E-Customs Service Co., Ltd.
(264)
บทความทั้งหมด
 
สมาคมแฟรนไชส์จีน
China
 
China Chain Store & Franchise Association (CCFA) is the official representative of retailing & franchise industry in China. Currently, there are 800 enterprise members with 160,000 outlets, in ...
เข้าชม 2,734 ครั้ง | 18 ส.ค. 2557 | อ่านต่อ >
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย
อื่น ๆ
  
Brunei   www.nccibd.com Cambodia   www.ppcc.org.kh
Myanmar   www.umfcci.com Indonesia   www.kadin-indonesia.or.id
Laos   www.lncci.laotel.com Malaysia   www.micci.com
Philippines   www.philippinechamber.com Singapore   www.sicc.com.sg
Thailand   www.thaichamber.org Vietnam   www.vcci.com.vn
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.