หน้าคำคม    ในประเทศ    ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นแค่เรื่องใหม่ที่เราต้องเจอ...
5.9K
23 ตุลาคม 2557
ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นแค่เรื่องใหม่ที่เราต้องเจอ - ธีรศานต์ สหัสสพาศน์
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ