หน้าคำคม    ในประเทศ    ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ ถ้าทำไม่...
29K
21 ธันวาคม 2561
ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ ถ้าทำไม่ได้ ให้ความร่วมมือ ถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กำลังใจ แม้ให้กำลังใจก็ไม่ได้ ให้สงบนิ่ง
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ