หน้าคำคม    ต่างประเทศ    มีชีวิต 1 วันอย่าง ราชสีห์ ยังดีซะกว่า มีชีวิตเป็นพั...
8.8K
12 ตุลาคม 2557
มีชีวิต 1 วันอย่าง ราชสีห์ ยังดีซะกว่า มีชีวิตเป็นพันปี อย่างลูกแกะ - มาดอนน่า
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ