หน้าคำคม    ต่างประเทศ    ถ้าคุณไม่สามารถทำอะไรก็ตามให้ดีได้ ก็จงพยายามทำให้มั...
7.5K
12 ตุลาคม 2557
ถ้าคุณไม่สามารถทำอะไรก็ตามให้ดีได้ ก็จงพยายามทำให้มันดูดีที่สุด - บิล เกตส์
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ