หน้าคำคม    ต่างประเทศ    โอกาสทางธุรกิจก็เหมือนกันกับการรอรถประจำทางนั่นแหละ ...
7.2K
12 ตุลาคม 2557
โอกาสทางธุรกิจก็เหมือนกันกับการรอรถประจำทางนั่นแหละ พลาดคันนี้ก็มีคันหน้า - เซอร์ริชาร์ด แบรนสัน
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ