หน้าคำคม    ต่างประเทศ    แฟชั่น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้กลายเป็นสิ่งล้าสมัย - โ...
4.7K
12 ตุลาคม 2557
แฟชั่น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้กลายเป็นสิ่งล้าสมัย - โกโก ชาแนล
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ