หน้าคำคม    ต่างประเทศ    ขนบธรรมเนียมและหลักการดำเนินชีวิตในสังคมมักกวาดต้อนเ...
1.9K
8 กุมภาพันธ์ 2565
ขนบธรรมเนียมและหลักการดำเนินชีวิตในสังคมมักกวาดต้อนเราให้ไหลไปตามกระแสของมัน
 
- มิเชล เดอ มงแต็ง -
นักปรัชญาที่สำคัญที่สุด ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ฝรั่งเศส
 
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ