หน้าคำคม    ในประเทศ    ชีวิตคนเรามีแค่สองทาง จะไปดวงจันทร์ หรือ จะไปแค่ปากซ...
7.0K
15 ตุลาคม 2557
ชีวิตคนเรามีแค่สองทาง จะไปดวงจันทร์ หรือ จะไปแค่ปากซอย - รวิศ หาญอุตสาหะ
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ