หน้าคำคม    ต่างประเทศ    การประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น ไม่ใช่เพราะเราไม่เคยล้...
11K
2 สิงหาคม 2557
การประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น ไม่ใช่เพราะเราไม่เคยล้ม แต่เพราะเราสามารถลุกขึ้นได้ในทุกๆครั้งที่ล้ม - เนลสัน แมนเดลา
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ