หน้าคำคม    ในประเทศ    ชีวิตการทำงาน ถ้าเดินบนทางเรียบ เราจะได้เรียนรู้แค่ร...
25K
7 สิงหาคม 2557
ชีวิตการทำงาน ถ้าเดินบนทางเรียบ เราจะได้เรียนรู้แค่ระยะทาง แต่ถ้าปีนเขา เราจะได้ทั้งระยะทาง และความสูง - นิรุตติ์ ศิริจรรยา
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ