หน้าแรกบทความ    รวมประวัติคนดัง    คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์
552
คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)
 
ประวัติการทำงาน
  • 2557 - ปัจจุบันประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - ปัจจุบันกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด
  • 2557 - ปัจจุบันประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
  • 2555 - ปัจจุบันประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบันประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • 2545 - ปัจจุบันประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
  • 2542 - ปัจจุบันกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด
สนใจติดต่อ นักธุรกิจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.