8.0K
 28 กุมภาพันธ์ 2555 
สุดยอดแฟรนไชส์ แก้โจทย์ปัญหาเป็นเรื่องง่าย ที่สถาบันคณิตศาสตร์“วันทูวัน”

 • เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เน้นการคิดแบบตรรกะโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา
 • พัฒนาศักยภาพนักเรียน 3 ด้านได้แก่ ความรู้ ความชำนาญและทัศนคติ
   

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน
 • พ.ศ. 2540 นำหลักสูตรคณิตคิดเร็วจากไต้หวันเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2541 นำหลักสูตรคณิตพิชิตโจทย์ Sakamoto Method (แก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น) จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาทำการเผยแพร่ในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2545 พัฒนาหลักสูตร Mathbox (คณิตศาสตร์ครบวงจร) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหา โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจและฝึกฝนจนชำนาญ พร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • พ.ศ. 2553 ปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่เป็น”สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน”หรือ one2one Math School โดยใช้  ”สีเหลือง” และ  “นกฮูก” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด ทำการขายสิทธิ์การบริหารศูนย์การศึกษาที่มีการสอนหลักสูตร Sakamoto Method (แก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น) และหลักสูตร Mathbox (คณิตศาสตร์ครบวงจร)หลักสูตร SAKAMOTO METHOD(แก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น)
            
สอนให้เด็กรู้จักวิธีคิดและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา อย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการแสดงความสัมพันธ์ของโจทย์ออกมาเป็นDiagram (แผนภาพ) ทำให้เด็กเข้าใจและแก้โจทย์ปัญหาซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

จุดเด่น คือ
 1. เป็นผู้นำด้านการแก้โจทย์ปัญหาจากประเทศญี่ปุ่น
 2. ใช้เทคนิคการสอนแก้โจทย์ปัญหา 3 ขั้นตอนของ Dr. Sakamoto
   หลักสูตร Mathbox (คณิตศาสตร์ครบวงจร)

    
เป็นระบบการเรียนที่พัฒนาทั้งทักษะและการแก้โจทย์ปัญหา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเงื่อนไข นิยาม หรือข้อตกลงต่างๆทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปภาพหรือแผนภาพเป็นสื่อ พร้อมทั้งฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้

จุดเด่น คือ
 1. มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ใช้เทคนิค Mathbox Solution ที่พัฒนาทั้งทักษะและโจทย์ปัญหาควบคู่กันไป
 3. ตอบสนองและรองรับทุกความต้องการของผู้ปกครองและเด็กนักเรียนด้วย         
  • หลักสูตรปกติ
  • หลักสูตรติวสอบกลางภาคและปลายภาค(Mock exam)
  • หลักสูตรติวเลขเข้าม.1(Pre-M1)
    
สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน ได้เปิดสาขาไปแล้วทั้งหมด 100 สาขาทั่วประเทศไทย และ ในปี 2555 นี้ ตั้งเป้าขยายสาขาไปยังทั่วทุกภูมิภาค ภายใต้บรรยากาศที่มีความสุขสนุกในการเรียน “ A Friendly Learning Experience” 


รูปแบบการตกแต่งสาขาที่ทันสมัย น่าเรียน


นอกจากนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆในกทม.และต่างจังหวัด ได้ทดสอบความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์ของตนเอง  ทางสถาบันคณิตศาสตร์วันทูวันได้จัดกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด เลขที่ 1556 ซ.เย็นจิตร ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
เบอร์โทร 0-2276-0812-5 เวปไซต์ www.one2onecenter.com  และ  http://www.facebook.com/one2onemathschool?ref=tn_tnmn
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

โอกาสมาถึงแล้ว!! สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจโรงเรียนดนตรี “เคพีเอ็น มิวสิค” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธุรกิจการศึกษาทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าของแ..

ควอลิตี้ คิดส์

Quality Kids โรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการในประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต สำหรับเด็กอายุ 1.5-12 ปี ..