6.7K
 25 พฤษภาคม 2556 
คณิตศาสตร์ เซ็นส์แมธ หลักสูตรอัจฉริยะ 8 เซียน!


 
1.  หลักสูตรคณิตศาสตร์ SenseMath ครบทุกด้านของคณิตศาสตร์ ด้วยหลักสูตร อัจฉริยะ 8 เซียน

หลักสูตร คณิตศาสตร์ ของเรา
 • Sense Math : เป็นหลักสูตรหลักของสถาบัน SenseMath สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic จากประเทศสิงคโปร์
 • Math Mental : สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงประถม 6 ด้วยการเรียนรู้ตามทฤษฎีแห่งการฝึกฝน (Drill Theory)
 • Math Mania : ไขรหัสโจทย์ปัญหา ด้วยสมการอัจฉริยะ
 • Math Magic :  สำหรับนักเรียนชั้นประถม 1 ถึงมัธยม 3 เป็นการเสริมสร้างเชาว์ปัญญา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • SenseMath inter : หลักสูตรคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น อ.1 - ม.2 ที่เรียนโรงเรียน bilingual และ inter
 • SenseMath Abacus :   พัฒนาจินตภาพทางสมอง กับลูกคิดอัจฉริยะ
 • ข้อสอบระดับชั้น :  เป็นเนื้อหาที่ใช้เพื่อเตรียมตัวน้องๆ ในการสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น
 • ข้อสอบแข่งขันต่างๆ  : เป็นเนื้อหาที่ใช้เพื่อเตรียมตัวน้องๆ ในการสอบแข่งขันต่างๆ

 

ลักษณะเด่นของหลักสูตร Sense Math
 1. เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสมกับผู้เรียน
  ก่อนการเรียนของแต่ละคนจะได้ทำ Placement Test เพื่อหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
   
 2. การพัฒนาตามศักยภาพ
  ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ซึ่งหลักสูตร Sense Math สามารถตอบสนองต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนได้อย่าง เต็มที่ และช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ
   
 3. การเรียนรู้อย่างมีความสุข
  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการกระตุ้นให้  ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเองตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
   
 4. มีการวัดและประเมินผลการเรียนอยู่ตลอดเวลา
  หลังจากการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะมีการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อทดสอบความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ
   
 5. ครบถ้วนตามหลักสูตรกระทรวง และยืดหยุ่นได้
  หลักสูตรออกแบบมาให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยืดหยุ่นได้ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
 
 
2. ผู้ประกอบการพึงพอใจมากที่สุด ด้วยระบบการจัดการที่ง่าย คืนทุนเร็ว  ปัจจุบัน มี 95 สาขาคุณภาพ

จุดเด่นของ Sense Math ในด้านการลงทุน
 1. ไม่เสียค่า Royalty Fee (แบบเป็นเปอร์เซ็นต์)
 2. จุดคุ้มทุนที่ต่ำ ทำให้คืนทุนเร็ว
 3. สัญญา 2 ปี แต่ต่อสัญญาไม่เสียค่า Franchise เพิ่ม
 4. ค่า Franchise ไม่แพง
 5. มีการปกป้องเขตพื้นที่ให้ (เฉพาะ Platinum)
 6. ค่าเรียนไม่แพง และมีมาตรฐานเท่ากันทั้งประเทศ
 7. สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้
 8. ได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ
 9.  มีการฝึกอบรมครู
 10. มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ
 11. มีประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน

   
 

3.  มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการฝึกอบรมคุณครูประจำภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และ ที่สำนักงานใหญ่


 
 
3. เข้าใจ ความต้องการของผู้ปกครอง และผู้ประกอบการมากที่สุด  มีการเยี่ยมเยือนสาขาเป็นประจำ เพื่อรับฟังปัญหา คำแนะนำ และความต้องการของผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ 
 


 
4. การันตีคุณภาพ ด้วยหนังสือรับรองคุณภาพแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 
 
 

6. กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นทุกปี
- การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี เพื่อชิงถ้วยรางวัล จากนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัล 


 
 
 


 
- การจัดการสัมมนาผู้ประกอบการประจำปี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ พบปะ แลกเปลี่ยนแสดงความเห็น
 
 


 
“เด็กจะเติบโตเป็นคนดี   คนเก่งและมีความสุข ต้องเริ่มต้น ด้วยการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กมีความสุข ทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน”

สนใจแฟรนไชส์ กรุณาติดต่อ คุณอรรถสิทธิ์ ปัญจวรานนท์

โทร. 02-542-4467
โทรสาร 02-542-4467
อีเมล์ SenseMath@yahoo.com
เว็บไซต์ www.sensemath.com
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

ชีสซี่ฟราย สแน็ค

แฟรนไชส์ ชีสซี่ฟราย สแน็ค Cheesy Fried Snacks ซอสชีสสูตรไม่เลี่ยน รส แซ่บ อร่อยไม่เหมือนใคร

เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

โอกาสมาถึงแล้ว!! สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจโรงเรียนดนตรี “เคพีเอ็น มิวสิค” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธุรกิจการศึกษาทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าของแ..