อ.อัชฌารี บัวมี
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ ไอเดียธุรกิจ (เริ่มต้นธุรกิจใหม่)
 
ประสบการณ์
  • ที่ปรึกษาด้านการสร้างทีมงานขาย ให้กับบริษัทเอกชนหลากหลายธุรกิจ
  • ที่ปรึกษาการบริหารความสัมพันธ์ การสื่อสารอย่างทรงพลัง
  • วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นำ 
  • เจ้าของกิจการด้าน skin care
 
คอร์สสัมมนาที่สอน
"ห้องเรียน ฟรีแลนซ์ 1+1" สำหรับผู้ที่ต้องการ focus ในการเป็นฟรีแลนซ์ สร้างวิถีฟรีแลนซ์ในงานที่ท่านถนัดให้เป็นงานแห่งชีวิต