หลักสูตร บัญชีพื้นฐานสำหรับแฟรนไชส์ (Accounting for Franchise)