คุณยศพันธ์ วัดวงษ์
 
คุณยศพันธ์ วัดวงษ์ หรือ คุณอาร์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเคพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

คนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ตั้งใจพัฒนากิจการจากเล็ก ๆ จนเติบโต จากการลองผิดลองถูกจนสามารถมีสาขา "แฟรนไชส์ เก๋ากะพง" กว่า 500 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้แล้ว ยังมีกิจการอื่น ๆ ภายใต้ชื่อ บริษัท เคเคพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ให้บริการที่ปรึกษา แนะนำให้กับธุรกิจ SME เป็นต้น