อ.ไอรินทร์ วรศิริฐานันท์
 
ผู้ชนะจากการแข่งขัน TFEX Trading challenge 2017
 
ประวัติโดยย่อ
  • ผู้ชนะจากการแข่งขัน TFEX Trading challenge 2017 
  • ถือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารอนุพันธ์ Derivative License (DL) และตลาดทุน IC License (Single License)