อ.อัสมา แวโน๊ะ
 
ที่ปรึกษาทางธุรกิจและติวเตอร์บัญชีประสบการณ์กว่า 10 ปี

ความรู้บัญชี เป็นอีกคุณสมบัติของเจ้าของกิจการ วันนี้เราได้ทำสื่อการสอน ที่สามารถทำให้บัญชี "จากที่เคยยาก....ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย" เจ้าของกิจการได้นำใปใช้ให้มีกำไรสูงสุด
 
ประวัติโดยย่อ
  • เจ้าของสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ 
  • เจ้าของสถาบัน 29 Training 
  • ติวเตอร์บัญชีประสบการณ์กว่า 10 ปี 
  • ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีต้นทุน (เกียรตินิยม) 
  • ป.โท Stamford International University MBA บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) 
  • ป.โท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบัญชี