อ.พิชาติ ยาพันธ์
 
ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Excel ประสบการณ์กว่า 20 ปี

ทุกวันนี้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรเกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกบริษัท แต่ผู้ใช้งานกลับมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเอ็กซ์เซลเพียงเล็กน้อย ผิวเผิน
 
เราเชื่อว่าหากเพียงพนักงานออฟฟิศมีความรู้ สามารถในการใช้งานเอ็กเซลเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของงานจะสูงขึ้น แม่นยำมากขึ้น และประสิทธิผล (Productivity) ขององค์กร และประเทศชาติก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเช่นกัน
 
เราจึงมุ่งมั่นในการเผยแพร่ให้ความรู้ในการใช้งาน Microsoft Excel ให้กับพนักงานออฟฟิศทั่วประเทศ การเรียนการสอนเน้นที่การใช้เอ็กเซลเพื่อตอบโจทย์การทำงานรูปแบบต่าง ๆ ที่พบในบริษัททั้งหลาย อาศัยประสบการณ์ตรงที่ได้ใช้งานเอ็กเซลในองค์กรมากว่า 20 ปี
 
เราจึงเป็นมากกว่า "ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel" แต่เราสอนให้ใช้ Excel เพื่อ "ทำงานเป็น" เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานออฟฟิศทุกคน
 
ประวัติโดยย่อ
  • ประสบการณ์กว่า 20 ปีกับการใช้งาน Excel หลากหลายเวอร์ชั่นในธุรกิจจริง 
  • ทุกคอร์สเรียบเรียงออกมาจากหัวใจและประสบการณ์ในการทำงาน 
  • ที่ปรึกษาและผู้ให้ความรู้ อบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

คอร์สที่สอน
  • Pre to Pro Pivot Table วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลนับแสนด้วย Pivot Table ขั้นโปร
  • vlookup มหาสนุก รู้ทุกเทคนิค ชนะทุกข้อจำกัดของ vlookup