931
12 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักนันทนาการ จัดโครงการนันทนาการเพื่อกลุ่มบุคคลพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสภาพจาก  goo.gl/bCyn2K

นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า สภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ทำให้ผู้คนเกิดความเครียด แม้รัฐบาลจะมีนโยบายจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ก็ยังมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มยังขาดโอกาสการเข้าถึง โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการ ผู้กระทำความผิดที่อยู่ในทันฑสถาน เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ผู้ที่ได้รับภัยพิบัติและผู้ที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตราย สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลดังกล่าว จึงจัดโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส เพื่อใช้กิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม เป็นต้น

เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลพิเศษละผู้ด้อยโอกาส เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนให้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย ยังบรรเทาปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 214 0120 หรือ www.dpe.go.th

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,226
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
946
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
736
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
732
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
670
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
625
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.