หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ 
266K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป คือ งานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างดัดแปลงขยาย ต่อเติมประกอบ ติดตั้งหรือรื้อถอน
 File size : 0.472 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,006)
ธุรกิจให้บริการด้านสถาปัตยกรรม เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านการออกแบบและวางแผนในการก่อสร้าง
 File size : 0.858 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,479)
ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมหมายถึง การให้บริการที่ใช้ความรู้ การฝึกฝนและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม
 File size : 0.602 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,623)
กรมพัฒนาธูรกิจการค้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็วเมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจ
 File size : 1.18 MB.
 Type : pdf
29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,360)
ผู้โฆษณา (Advertisers) หมายถึง ผู้ที่ต้องการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ทางการตลาด
 File size : 0.653 MB.
 Type : pdf
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(5,126)
ธุรกิจการพัฒนาบริการทางเว็บ (Web Service) หมายถึงธุรกิจที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์
 File size : 1.115 MB.
 Type : pdf
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,767)
ธุรกิจแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิค หมายถึง ธุรกิจการให้บริการในการเขียนภาพการ์ตูน การเขียนภาพนิ่ง
 File size : 1.02 MB.
 Type : pdf
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,517)
ธุรกิจการพัฒนาซอฟท์แวร์จะหมายถึงธุรกิจการให้บริการในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 File size : 1.41 MB.
 Type : pdf
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,280)
การจัดหมวดหมู่ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (ThailandStandard Industrial Classification, TSIC)
 File size : 0.585 MB.
 Type : pdf
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,501)
ธุรกิจซ่อมรถยนต์ หมายรวมถึง กิจการที่ให้บริการซ่อมรถยนต์แก่ลูกค้าทั่วไปโดยไม่จำกัดยี่ห้อรถยนต์
 File size : 0.761 MB.
 Type : pdf
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,198)
ธุรกิจบริการขายส่ง (Wholesale) หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากๆ
 File size : 1.195 MB.
 Type : pdf
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,334)
“โลจิสติกส์” (Logistics) หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการวางแผนการดำเนินงาน
 File size : 1.512 MB.
 Type : pdf
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,033)
ตามกรอบการจำแนกธุรกิจบริการตามองค์การการค้าโลก (WTO) ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 File size : 1.086 MB.
 Type : pdf
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,900)
บริการขนส่งสินค้าทางถนน หมายถึง บริการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ ทางถนน ภายในท้องถิ่นหรือระยะทาง
 File size : 0.874 MB.
 Type : pdf
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,933)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.