บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
790
3 นาที
29 มีนาคม 2564
10 คำถามต้องตอบ ก่อนซื้อแฟรนไชส์


ในยุคนี้หากใครคิดจะสร้างธุรกิจขึ้นมาและประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมาก จึงทำให้หลายๆ คนหันมาลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างธุรกิจ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาด อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับ มีการถ่ายทอดการทำงานทุกๆ อย่าง จนพร้อมที่จะทำธุรกิจ
 
แต่ก็ใช่ว่า ใครก็ได้ที่ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาแล้ว จะประสบความสำเร็จทุกคน จำเป็นต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com ได้มีคำถามมาให้ผู้ที่อยากลงทุนแฟรนไชส์ตอบ ก่อนจะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ เพื่อดูว่าตัวเองมีความเหมาะสมสำหรับการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจหรือไม่ 

 #ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ได้รวบรวมธุรกิจ #แฟรนไชส์ แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้ (ใครสนใจแฟรนไชส์กลุ่มไหน คลิกเข้าไปเลือก เพื่อขอข้อมูลการลงทุนได้ทันที!)
1. คุณสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมระบบแฟรนไชส์ได้หรือไม่


ภาพจาก facebook.com/cocofukuthailand
 
แม้ว่าการซื้อแฟรนไชส์จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น แต่อย่าลืมว่าวัฒนธรรมของระบบแฟรนไชส์นั้น ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ที่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์สร้างขึ้นทุกอย่าง และต้องรู้จักการเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดี ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ซื้อมาให้เติบโตไปด้วยกัน  
 • รับฟังความคิดเห็นคนอื่นได้หรือไม่?
 • ปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ได้หรือไม่?
 • ทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่?
2. คุณพร้อมที่จะทำงานสร้างการเติบโตให้ธุรกิจหรือไม่
 
หาใครก็ตามที่มองว่า การซื้อแฟรนไชส์มาแล้ว ไม่ต้องตั้งใจบริหารจัดการธุรกิจ หรือทำเล่นๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ได้วางระบบเอาไว้แล้ว ใครที่กำลังคิดแบบนี้ถือผิด ไม่เหมาะสมที่จะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจ เพราะแม้ว่าคุณจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงมา ถ้าไม่ตั้งใจบริหารธุรกิจ ก็รอวันเจ๊งอย่างเดียว
 • มีความต้้งใจ ขยัน อดทน หรือไม่?
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้หรือไม่?
 • มีจิตวิญญาณเป็นเจ้าของธุ้รกิจมากน้อยแค่ไหน?
 • มีเวลาบริหารธุรกิจมากน้อยแค่ไหน?
3. คุณสามารถยอมรับในเงื่อนไขของระบบแฟรนไชส์ได้หรือไม่


ภาพจาก facebook.com/AshitaSumalin
 
ผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ต้องรู้ว่า ระบบแฟรนไชส์มีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขอะไรบ้าง โดยเฉพาะผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ที่เจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์สร้างขึ้น รวมถึงต้องยอมรับว่า ในฐานะแฟรนไชส์ซีจะต้องจ่ายค่า Franchise Fee และ Royalty Fee ให้กับเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ด้วยเช่นกัน ในฐานะเป็นผู้สร้างธุรกิจ ทำการตลาดให้ 
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำแฟรนไชส์ซอร์ได้หรือไม่?
 • พร้อมแบ่งเปอร์เซ็นต์ยอดขายให้แฟรนไชส์ซอร์หรือไม่?
4. ไลฟ์สไตล์ของคุณเหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทไหน
 
การซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจ ต้องรู้ว่าว่าตัวเองเหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทไหน ถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร หรือทำอะไรแล้วออกมาดี ก็ยังไม่ต้องซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ก็เหมือนกับการแต่งงาน ที่คุณต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนาน ดังนั้น หากจะซื้อคุณต้องเหมาะสมากับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทนั้นด้วย  
 • ชอบธุรกิจอะไร?
 • ถนัดทำอะไร?
5. อะไรบ้างที่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์


ภาพจาก facebook.com/nopparat20
 
ก่อนจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้าง ก็อย่าพึ่งตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์นั้นๆ เพราะถ้าซื้อมาแล้ว ไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆ จากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ อาจจะไม่สามารถเรียกร้องได้ในภายหลังก็ได้ นำไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งตามมา ดังนั้น ก่อนจะซื้อแฟรนไชส์ต้องรู้ว่า อะไรบ้างที่คุณจะได้รับจากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ จะช่วยให้คุณสำเร็จในธุรกิจ 
 • ลงทุนมากน้อยแค่ไหน?
 • ใช้เวลาเปิดร้านกี่วัน?
 • แฟรนไชส์ซอร์ช่วยเหลืออะไรบ้าง?
 • ซื้อสินค้าและวัตถุดิบจากที่ไหน?
 • ทำเลในการเปิดร้าน?
6. คุณสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคนอื่นๆ ได้หรือไม่
 
ต้องยอมรับว่า การซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจ ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องดำเนินธุรกิจร่วมกับคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ รวมถึงบรรดาแฟรนไชส์ซีด้วยกัน ถ้าใครไม่สามารถทำงานร่วมกันกับคนอื่นๆ ได้ นั่นแสดงว่าคุณไม่เหมาะกับการซื้อแฟรนไชส์ เพราะอย่าลืมว่าเวลามีปัญหาในการทำธุรกิจ คุณก็ต้องให้เจ้าของแฟรนไชส์ช่วยเหลือ
 • ทำงานร่วมกับแฟรนไชส์ซอร์ได้หรือไม่?
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขแฟรนไชส์ได้หรือไม่?
 • พร้อมบริหารธุรกิจให้เติบโต?
7. สาเหตุอะไรที่ทำให้คุณอยากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์


ภาพจาก facebook.com/Shipsmileservices
 
ไม่ใช่ว่าใครที่มีเงินแล้ว อยากจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาบริหารเล่นๆ ก็ได้ เพราะหลายๆ แบรนด์แฟรนไชส์ก่อนจะขายแฟรนไชส์ให้กับคุณ จะพิจารณาด้วยว่า ทำไมคุณถึงอยากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เพราะการเป็นผู้ประกอบการต้องมีวิสัยทัศน์ ต้องมีแนวทางสร้างธุรกิจให้เติบโต หรือถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาในการสร้างธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับ ก็ซื้อแฟรนไชส์ได้
 • อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือไม่?
 • อยากมีอาชีพ อยากมีรายได้หรือไม่?
 • อยากประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างรวดเร็วฟรือไม่?
 • อยากมีอิสระในการทำงานหรือไม่?
 • อยากได้แบรนด์ธุรกิจที่มีชือเสียงหรือไม่?
8. คุณมีวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือไม่


ภาพจาก facebook.com/maruwaffle
 
ก่อนจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ คุณจะต้องสามารถเขียนแผนธุรกิจเป็น และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าจะเป็นการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ก็ตาม เพราะการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ก็เหมือนกับการบริหารธุรกิจของตัวเอง ที่ต้องวางแผนสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจให้ได้ เพื่อยอดขาย รายได้ และกำไร ที่สำคัญเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ ก่อนจะขายแฟรนไชส์ให้กับคุณ จะดูก่อนว่าคุณสามารถเขียนแผนธุรกิจได้หรือไม่ หรือมีแผนธุรกิจไปยื่นให้กับเขาหรือไม่ เพราะแม้ว่าระบบแฟรนไชส์จะบังคับให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ปฏิบัติตามเจ้าของแฟรนไชส์ทุกอย่าง แต่ก็ต้องมีแผนสร้างธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน
 • เขียนแผนการดำเนินธุรกิจได้หรือไม่?
 • มีวิสัยทัศน์ดำเนินธุรกิจอย่างไร?
 • วางเป้าหมายการเติบโตธุรกิจอย่างไร?
9. คุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน หากกิจการไม่ประสบความสำเร็จ
 
แม้ว่าแฟรนไชส์จะเป็นการซื้อความสำเร็จของธุรกิจที่เจ้าของแบรนด์ได้ลองผิดลองถูกมาแล้ว ธุรกิจมีผลกำไรชัดเจน ระบบการทำงานมีมาตรฐาน ซื้อมาแล้วเปิดร้านขายได้เลย ซึ่งหลายๆ คนอาจมองว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสูง แต่จริงๆ แล้วการซื้อแฟรนไชส์ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงใดๆ เลย หลายแบรนด์ประสบความล้มเหลวมาแล้ว ดังนั้น หากคิดจะลงทุนแฟรนไชส์จริงๆ คุณต้องสามารถรับความเสี่ยงได้ หากกิจการไม่ประสบความสำเร็จ    
 • ธุรกิจเจ๊ง ขาดทุน จะทำอย่างไร?
 • ยอดขายตก จะทำอย่างไร?
 • มีวิธีสร้างความแตกต่างในตลาดอย่างไร?
 • รับความเสี่ยงได้ทุกอย่างหรือไม่?
10. คุณเป็นคนรักงานบริการและชอบงานขายหรือไม่


ภาพจาก facebook.com/torbeefgrill
 
นอกจากผู้ซื้อแฟรนไชส์จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนดเอาไว้แล้ว ผู้ซื้อแฟรนไชส์ยังจะต้องมีใจรักในงานบริการลูกค้า ชอบงานขาย ขยัน อดทน และปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน และสถานการณ์ต่างๆ ได้  
 • ชอบงานบริการ งานขายหรือไม่?
 • พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือไม่?
 • มีความตั้งใจ ขยัน อดน หรือไม่?
 • ปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ ได้หรือไม่?
ทั้งหมดเป็น 10 คำถามต้องตอบก่อนซื้อแฟรนไชส์ ใครอยากลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถนำเอา 10 คำถามข้างบน ไปตั้งคำถามกับตัวเองว่า ตอบได้หรือไม่ ถ้าตอบได้ทุกข้อ นั่นแสดงได้ว่า คุณมีความเหมาะสมที่จะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 

Franchise Tips
 1. คุณสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมระบบแฟรนไชส์ได้หรือไม่
 2. คุณพร้อมที่จะทำงานสร้างการเติบโตให้ธุรกิจหรือไม่
 3. คุณสามารถยอมรับในเงื่อนไขของระบบแฟรนไชส์ได้หรือไม่
 4. ไลฟ์สไตล์ของคุณเหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทไหน
 5. อะไรบ้างที่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์
 6. คุณสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคนอื่นๆ ได้หรือไม่
 7. สาเหตุอะไรที่ทำให้คุณอยากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์
 8. คุณมีวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือไม่
 9. คุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน หากกิจการไม่ประสบความสำเร็จ
 10. คุณเป็นคนรักงานบริการและชอบงานขายหรือไม่

ท่านใดสนใจอยากให้ร่างสัญญาแฟรนไชส์โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายแจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise
 
เจ้าของธุรกิจที่ทำแฟรนไชส์ ต้องพิจารณาให้ดีว่าธุรกิจที่ทำอยู่นั้นพร้อมขายแฟรนไชส์แล้วหรือยัง เนื่องจากต้องรับผิดชอบเครือข่ายของสาขาแฟรนไชส์ซีทั้งหมด ไม่เหมือนขยายสาขาด้วยตัวเอง เพราะความคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จของแฟรนไชส์ซีมีมาก ขณะที่เจ้าของแฟรนไชส์ต้องสร้างระบบแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐานเด..
5months ago   1,152  6 นาที
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)