บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    วางแผนขยายธุรกิจ    การหาตลาดใหม่ และขยายธุรกิจ
12K
1 นาที
12 กันยายน 2556
มาดูกัน! 10 อันดับ ธุรกิจมาแรงปี 2556

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการวิเคราะห์ 10 อันดับธุรกิจเด่นในปี 2556 พบว่า (คะแนนเต็ม 100)

- อันดับ 1 ได้แก่ ธุรกิจทางการแพทย์และความงาม ได้คะแนน 91.4
 
- อันดับ 2 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสื่อสาร 89.2 คะแนน
 
- อันดับ 3 ธุรกิจด้านสื่อโทรทัศน์  88.2 คะแนน
 
- อันดับ 4 ธุรกิจสถานีบริการและจำหน่ายน้ำมัน แก๊ส NGV และ LPG ที่ 88.0 คะแนน
 
- อันดับ 5 ธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน 87.4 คะแนน
 
- อันดับ 6 คือ ธุรกิจด้านอาหาร 87.2 คะแนน
 
- อันดับที่ 7 ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่  87.0 คะแนน
 
- อันดับ 8 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจด้านการศึกษา มีคะแนนเท่ากันที่ 86.4
 
- อันดับ 9 สถาบันการเงิน ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง มีคะแนนเท่ากันที่ 86.2
 
- อันดับที่ 10 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ มีคะแนนเท่ากัน 85.2 คะแนน

อ้างอิงจาก TMB