บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    การวางแผนธุรกิจแฟรนไชส์
11K
2 นาที
20 กุมภาพันธ์ 2562
เปิด 7-eleven Store Partner ใช้เงินเท่าไหร่?
 

7-Eleven เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านอิ่มสะดวก ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การให้บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนถึงปัจจุบัน 7-Eleven ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก


ภาพจาก www.facebook.com/cpall7
 
ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 10,760 สาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ สามารถเข้ามาบริหารกิจการ ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด


ภาพจาก www.facebook.com/cpall7
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะมาไขข้อสงสัยของใครหลายคน ที่สนใจลงทุนซื้อแฟรนไชส์ 7-Eleven หรือปัจจุบันเรียกว่า Store Partner ว่าจริงๆ แล้วจะต้องใช้เงินลงทุนในการเปิดร้านทั้งหมดเท่าไหร่? มาดูรายละเอียดพร้อมๆ กันครับ 
 
ปัจจุบันการลงทุนแฟรนไชส์ หรือเป็น Store Partner ของ 7-Eleven มีอยู่ 2 รูปแบบ โดยผู้สมัครแฟรนไชส์สามารถเลือกได้ ดังนี้ 


ภาพจาก www.facebook.com/cpall7
 
รูปแบบ 1 
 • ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ 480,000 บาท 
 • เงินสดค้ำประกัน 1,000,000 บาท (ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหาร ได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี)
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,480,000 บาท
รูปแบบ 2 
 • ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ 1,730,000 บาท
 • เงินสดค้ำประกัน 900,000 บาท (ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหาร ได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี)
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2,630,000 บาท


(คลิกภาพขยายใหญ่)

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7
 
ระยะเวลาการทำสัญญา
 • รูปแบบ 1 ระยะเวลาการทำสัญญา 6 ปี
 • รูปแบบ 2 ระยะเวลาการทำสัญญา 10 ปี 
โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้านแฟรนไชส์โดยธนาคาร สำหรับผู้สมัครที่ต้องการสินเชื่อ
 • โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษ ร้านแฟรนไชส์ รูปแบบ 1 (วงเงินกู้ ไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลา สูงสุดไม่เกิน 5 ปี) 
 • โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษ ร้านแฟรนไชส์ รูปแบบ 2 (วงเงินกู้ ไม่เกิน 900,000 บาท ระยะเวลา สูงสุดไม่เกิน 8 ปี)  

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7

คุณสมบัติของผู้สมัครแฟรนไชส์
 • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • มีความพร้อมด้านการลงทุน
 • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ
 • มีความพร้อมเรื่องบุคคลากร
 • มีเวลาบริหารร้าน
 • สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน 
หลักฐานการสมัครแฟรนไชส์
 • ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนเข้าอบรม)
ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ภาพจาก goo.gl/gjr4Hk
 • เข้าฟังการสัมมนาการลงทุน
 • เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ
 • เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน
 • เริ่มบริหารจัดการร้านแฟรนไชส์ STORE BUSINESS PARTNER

ทั้งนี้ การสมัครเป็น Store Partner ของ 7-Eleven หลายคนอาจมองว่าผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ด้านการค้าปลีกมาก่อน แต่จริงๆ แล้วที่ผ่านมากว่า 70 % ของแฟรนไชส์ซีทั้งหมด ก็ไม่ใช่คนที่เคยทำธุรกิจหรือไม่มีประสบการณ์ค้าปลีกมาก่อน ประกอบด้วยหลากหลายอาชีพ ทาง 7-Eleven มีกระบวนการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านค้าปลีกที่มีระบบ เพื่อให้ความรู้และทักษะการประกอบธุรกิจ ก่อนเปิดร้านจริง รวมทั้งมีทีมงานที่ปรึกษาร้านคอยให้คำปรึกษา
 
สำหรับผู้ที่รับการคัดเลือกให้เป็น Store Partner แล้ว ทาง 7-Eleven ก็จะมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยลงฝึกปฏิบัติงานในร้านจริง จนถึงการบริหารควบคุมค่าใช้จ่าย และมีการประเมินผล เมื่อผ่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด จึงจะมีการเซ็นสัญญาเพื่อเปิดร้าน รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

 
สอบถามข้อมูลธุรกิจ 7-Eleven ติดต่อ
02-8267800
 
คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้านฃ

ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document 
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php