บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    การบริหารจัดการร้านค้า    การเช่าพื้นที่ หาทำเล เปิดร้าน
6.3K
2 นาที
19 เมษายน 2561
เทคนิคเลือกทำเลเปิดสาขาแฟรนไชส์ ขายดี ไม่มีเจ๊ง! 
 

 
การทำธุรกิจ โดยเฉพาะการเปิดกิจการขายสินค้าและบริการ เรื่องของ “ทำเลที่ตั้ง” ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ต่อการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของกิจการหรือธุรกิจ ยิ่งเป็นธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ด้วยแล้ว เจ้าของแฟรนไชส์และผู้ซื้อแฟรนไชส์จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์โอกาสอย่างลึกซึ้ง ไม่เช่นนั้นพอเปิดปุ๊บอาจจะเจ๊งภายในพริบตา 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอวิธีการคัดเลือกทำเลที่ตั้ง สำหรับเปิดร้านหรือลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ ให้ปัง ให้ดัง ขายดี แบบไม่มีเจ๊ง เปิดแล้วมีลูกค้ารองรับ แต่ละวันเข้ามาใช้บริการอย่างไม่ขาดสาย

ปัจจัยที่ใช้ประกอบการเลือกทำเลที่ตั้ง
 

1.จำนวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร ถ้ามีความหนาแน่นมาก จุดผู้คนสัญจรผ่าน จะได้เปรียบ เช่น 7-11 จะใช้ปัจจัยเหล่านี้ เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาและเลือกเปิดสาขาในแต่ละแห่ง 
 
2.รายได้ของประชากรในแต่ละพื้นที่ อำนาจการซื้อของผู้บริโภคบริเวณนั้น เช่น ทำเลในเมืองจะมีอำนาจการซื้อที่ดีกว่า ย่านชานเมือง แต่ถ้าชานเมืองมีชุมชน หมู่บ้าน ที่พักอาศัยจำนวนมาก โรงงงาน กำลังซื้ออาจจะมากตามไปด้วยก็ได้  
 
3.อำนาจซื้อของผู้บริโภค พิจารณาจากในอาณาบริเวณนั้น เป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีงานทำ ผู้ที่มีรายได้เป็นส่วนมาก กลุ่มชนชั้นกลาง ชนชั้นสูง ถ้าเลือกแฟรนไชส์ที่ตอบโจทย์กลุ่มคนเหล่านี้จะขายดีแน่นอน

 
4.พฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค ถ้าเป็นผู้บริโภคอาศัยอยู่ในเมืองใหม่ หรือสถานที่ท่องเที่ยว จะมีความต้องการซื้อสินค้ามาก 
 
5.โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก บริการแก่ประชากรในพื้นที่นั้นๆ เช่น รถไฟฟ้า ถนนหนทาง สิ่งเหล่าจะบ่งบอกถึงความเจริญของเมืองว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น เซ็นทรัลไปตั้งศูนย์การค้าย่านบางใหญ่ นนทบุรี ที่รถไฟฟ้าไปถึง 
 
6.คู่แข่งขันธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือคล้ายกันในบริเวณนั้น ถ้ามีคู่แข่งมาก อาจต้องเหนื่อยหน่อย แต่ต้องรู้จักสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น ให้กับร้านค้า เช่น สินค้า การบริการ เพื่อดึงดูดลูกค้าใช้บริการ 
 
ลักษณะทำเลที่ตั้งสาขาแฟรนไชส์
 
 
  1. ใจกลางเมือง เช่น ตลาดสด ตลาดนัด พื้นที่ให้เช่าตามออฟฟิศต่างๆ ใกล้ที่ทำงาน และที่พักอาศัย
  2. ชานเมือง เป็นสถานที่ผู้คนชอบสัญจรผ่านไปมาเป็นประจำ เช่น ศูนย์การค้าต่างๆ หรือแม้แต่ในปั้มน้ำมัน  
  3. ที่พักอาศัย จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการเดินทาง หาซื้อง่าย เช่น ร้านสะดวกซื้อต่างๆ 
  4. ตามแนวถนน ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาถนนนั้นๆ เป็นประจำ 
  5. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ทำเลนี้แม้จะมีศักยภาพ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสูง ต้องทำการศึกษาค่าเช่าพื้นที่ในแต่ละศูนย์การค้า จำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการในแต่ละวันหละเอียดถี่ถ้วน และเลือกแฟรนไชส์ให้เหมาะกับในห้าง

ทั้งหมดเป็นหลักการวิเคราะห์และเลือกทำเลที่ตั้งในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ให้ปัง ขายดี แบบไม่มีเจ๊ง โดยผู้ประกอบการแฟรนไชส์ และผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องให้ความสำคัญกับการเลือกที่ตั้งธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอย่างมาก เพราะถ้าเลือกทำเลที่ตั้งดี ลงทุนครั้งเดียวเป็นเศรษฐีตลอดชาติ แต่ถ้าเลือกไม่ดีก็มีสิทธิ์เจ๊งแบบไม่เป็นท่าก็มีครับ 
 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/home.php 
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php

เลือกทำเลค้าขายทั่วไทย  www.thaifranchisecenter.com/market/index.php
 

Franchise Tips
 
ทำเลที่ตั้งแต่ละแห่ง มีความเหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละประเภท ไม่ว่าจะในห้าง นอกห้าง ตามแหล่งชุมชน ที่พักอาศัย ดังนั้น การทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องเลือกแฟรนไชส์ให้เหมาะกับทำเลที่ตั้งนั้นๆ ด้วย