บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเงิน บัญชี ภาษี การลงทุน    ความรู้ทั่วไปทางการเงิน
2.7K
3 นาที
21 มิถุนายน 2560
ข้อดี-ข้อเสีย การออม VS การลงทุน แตกต่างกันอย่างไร 

 
คำแนะนำที่เราได้ยินกันประจำคือให้เราทุกคนรู้จักการวางแผนการเงินเพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน มีหลากหลายคำแนะนำบ้างก็ว่าให้ออมเงิน บางคนก็บอกให้เอาเงินไปลงทุน ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกการเก็บเงินเพื่ออนาคตอย่างไรระหว่างการออมและการลงทุน

www.ThaiFranchiseCenter.com จึงได้นำเอาทั้ง 2 วิธีนี้มาจำแนกให้มองเห็นภาพว่ามีความเหมือนที่แตกต่างกันอย่างไรส่วนใครจะเลือกใช้วิธีไหนนั้นก็ตามแต่ความเหมาะสมของตัวท่านเอง
 
การออม หมายถึง รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งเหลืออยู่ ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี้เรียกว่า เงินออม โดยทั่วไป การออม จะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีรายได้มากกว่าการจ่ายของเขา ทางที่จะเพิ่มเงินออมให้แก่ บุคคล อาจทำได้โดย การพยายามหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นด้วยการทำงานมากขึ้น ใช้เวลาว่างในการหารายได้พิเศษ หรือการปรับปรุงงาน ที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพมีรายได้สูงขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้น การลดรายจ่าย ลงด้วยการรู้จักใช้จ่าย เท่าที่จำเป็น และเหมาะสมก็จะทำให้มีการออมเกิดขึ้นได้เหมือน
 
 
การลงทุน หมายถึง การนำเงินที่เก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการออมปัจจุบัน ให้ได้รับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายนั้นในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่า เงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่จะได้รับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า

หรืออาจกล่าวได้ว่า การลงทุนเป็นการออมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยที่จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการตัดสินใจลงทุน จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้และ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากการลงทุน

5 ข้อดีของการออม

1.เป็นการสร้างเสริมความมีวินัยทางด้านการเงินให้กับตนเองการเก็บออม 

 
เป็นการสร้างวินัยที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะเมื่อเรามีเป้าหมายและวางแผนการออมแล้ว เราก็ต้องมีความสม่ำเสมอในการเก็บเงิน เช่นเราวางแผนไว้ว่าจะออมเดือนละ 2,000 บาท เราก็ต้องมีวินัยเก็บออมให้ได้ทุกเดือน การออมเงินจึงเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเราได้เป็นอย่างดี
 
2.มีเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 
การออมเบื้องต้นให้เก็บอย่างน้อย 10% ของเงินเดือน เอาไปใส่ไว้ในบัญชีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน และจำนวนเงินที่ควรเก็บให้ได้อย่างน้อยก็ประมาณ 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายประจำของเรา สมมุติว่าเราใช้จ่ายเงินเดือนละ 20,000 บาท เราก็ควรมีส่วนของเงินออมเผื่อฉุกเฉินไว้ประมาณ 60,000-120,000 บาท การเก็บออมเผื่อภาวะฉุกเฉินของชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้น ๆ ที่ต้องมีสำหรับคนทำงาน

3.มีเงินไว้สำหรับการลงทุนสร้างอาชีพที่เราชอบในอนาคต

 
เป็นข้อดีสำหรับคนที่ต้องการเป็นนายตัวเอง หรืออยากจะมีกิจการธุรกิจเป็นของตัวเอง การเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายในการลงทุนธุรกิจ ที่เราได้เก็บออมไว้แล้วนั้น จะสามารถทำให้เราออกมาสร้างตัวสร้างธุรกิจของตนเองได้เร็วกว่าคนที่ไม่มีเงินออม 
 
4.มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ
 
หากต้องการเป็นคนชราที่ร่ำรวยและใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณค่า ก็ต้องวางแผนการออมสำหรับอนาคตไว้เสียตั้งแต่ตอนนี้ เพราะเงื่อนไขของเวลาจะทำให้เป้าหมายการออมสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น ยิ่งเริ่มต้นได้เร็วเท่าไหร่เงินออมของเราก็จะมากขึ้นเท่านั้น
 
5.เงินออมสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ 

 
พื้นฐานของความมั่งคั่งร่ำรวย คือการเก็บออม เมื่อเราสามารถเก็บออมเงินได้จำนวนหนึ่ง เราสามารถเอาเงินออมไปต่อยอดให้ออกดอกออกผลได้ด้วยการลงทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำธุรกิจ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในตราสารการเงินต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าของเงินออมให้มากขึ้นและสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ในที่สุด

4 ข้อดีของการลงทุน

1. การลงทุนเป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างทวีคูณ

หมายความว่า มันสามารถทำให้เงินจากที่มี 5 บาทนั้นเพิ่มเป็น 10 บาทโดยที่เราไม่ต้องลงแรงอะไรเช่นเรามีเงินเก็บอยู่แล้วสัก 10,000-20,000 เอาไปซื้อทองสักบาทมาไว้ พอนานไปราคาทองคำขึ้นก็เอาทองที่เรามีนั้นไปขาย ทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้นอีก ฉะนั้นแล้วการลงทุนกับสิ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างเช่น อสังหาริมทรัพย์,หุ้น,ทองคำ,ที่ดิน,บ้าน,คอนโด ต่างๆ นานวันไปยิ่งจะมีการเพิ่มมูลค่าขึ้นอีกเป็นเท่าตัว 

2. การลงทุน ช่วยให้เรามีเงินเก็บเร็วขึ้น

 
หากการลงทุนนั้นประสบความสำเร็จเงินทุนของเราจะแปรเปลี่ยนเป็นกำไรคืนกลับมาเพิ่มสินทรัพย์ที่เรามีให้มากขึ้นและรวดเร็วกว่าการเก็บออมที่ต้องใช้เวลามากกว่า แต่ทั้งนี้ในด้านการลงทุนนั้นก็มีหลายตัวเลือกที่เป็นปัจจัยให้เราต้องศึกษาว่าจะเลือกลงทุนกับอะไรที่น่าจะดีที่สุด คำว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนั้นเป็นจริงเสมอแต่ถ้ารู้จักวางแผนการลงทุนดีๆ ความเสี่ยงที่ว่าก็จะน้อยตามไปด้วย
 
3. การลงทุน ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน
 
เมื่อเรามีเงินเก็บมากขึ้นในยามที่เราประสบกับปัญหา เงินที่ได้จากการลงทุนของเราจะช่วยเราได้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน ค่าใช้จ่ายในการดูแลพ่อแม่ยามแก่ชรา ค่าใช้จ่ายในการสร้างครอบครัว เป็นต้น และนอกจากนั้นการลงทุนยังเสริมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราด้วยการลงทุนซื้อประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตามแบบที่เราต้องการได้เลย ไม่ว่าจะเจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลก็สามารถเบิกเอาประกันภัยได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นการวางแผนการลงทุนก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก
 
4. การลงทุนทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุข


 
หลายคนคิดว่าการลงทุนจะยิ่งทำให้เครียดหรือแก่ไวเพียงในทางกลับกันการลงทุนก็ทำให้เกิดความสุขได้ สุขที่ได้มีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสาย สุขที่ได้เห็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้นในทุกเดือน สุขที่มีเงินไว้จับจ่ายใช้สอยเต็มที่ สุขที่ได้มีเวลาใช้ชีวิตทำสิ่งอื่นแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน แต่การจะเป็นสุขเช่นที่กล่าวมาได้เราก็ต้องมีวินัยในการลงทุนพอสมควร และควรเลือกการลงทุนในแบบที่ถูกต้องเหมาะสมกับตัวเองที่สุดด้วย
 
ตารางความแตกต่างระหว่าง การออมและการลงทุน

การออม

ข้อดี
 1. เป็นการสะสมเงินที่เราเอามาใช้ได้ทันทีในยามฉุกเฉิน
 2. ทำให้เรามีวินัยในการใช้เงินมากขึ้น
 3. ไม่มีความเสี่ยง
 4. สร้างความมั่นใจในระยะยาวได้
ข้อเสีย
 1. ใช้ระยะเวลาในการเก็บนาน
 2. จำนวนเงินที่เก็บนั้นเพิ่มพูนได้ช้า
 3. จำนวนเงินไม่สูงมาก

การลงทุน

ข้อดี
 1. ให้ผลตอบแทนที่สูงตามประเภทการลงทุน
 2. สร้างวินัยทางการเงินให้เราได้
 3. มีรูปแบบการลงทุนให้เลือกมากมาย
 4. สร้างความมั่นคงในระยะยาวได้อย่างดี
 5. จำนวนเงินที่ได้มีมากกว่าหากประสบความสำเร็จในการลงทุน
ข้อเสีย
 1. ไม่สามารถนำเงินมาใช้ได้ในทันทีมีระยะเวลาในการลงทุน
 2. มีความเสี่ยงมากน้อยตามแต่ประเภทการลงทุน
 3. ต้องรู้จักการวางแผนการลงทุน ควบคู่ด้วย
ข้อดี-ข้อเสียในการออมและการลงทุนนั้นมีดีและไม่ดีแตกต่างกัน เราไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถใช้ทั้งสองวิธีผสมผสานกันได้แต่ต้องมีวินัยในการใช้เงินมากพอสมควร การวางแผนการเงินเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องมีแผนสำรองในกรณีฉุกเฉินไว้ด้วยเช่นกัน และการออมหรือการลงทุนหากเราเริ่มต้นได้ไวลงมือทำได้เร็วก็ยิ่งจะเห็นประโยชน์มากขึ้นในอนาคตด้วย
 
สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจเรามีรวบรวมบทความมากมายไว้ให้ทุกท่านพิจารณากันตามความเหมาะสม ดูรายละเอียด goo.gl/Io5k2S
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)