บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
1.4K
1 นาที
10 มกราคม 2560
รวมบทความแฟรนไชส์ (สำหรับแฟรนไชส์ซี)
 
มาแล้ว! รวมบทความแฟรนไชส์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับแฟรนไชส์ซีที่กำลังบริหารธุรกิจอยู่ ล้วนเป็นบทความที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารสาขาธุรกิจแฟรนไชส์ให้สำเร็จ รวมถึงข้อสัญญา กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องรู้ในการทำธุรกิจแฟรนไชส์

วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com ไม่รอช้าที่จะนำเสนอบทความแฟรนไชส์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อแฟรนไชส์ซี ในการนำไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ ไปดูพร้อมกันเลยครับ 

1.ความรู้เบื้องต้นการทำแฟรนไชส์

 • ความหมายของ แฟรนไชส์ซี (Franchisee)  และแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor)  https://goo.gl/LLdaO2
 • 5 องค์ประกอบต้องมี หากทำธุรกิจแฟรนไชส์   https://goo.gl/O0CXG6
 • คำถามที่ถูกถามบ่อยเรื่องแฟรนไชส์ https://goo.gl/DH1vkk
 • การทำแฟรนไชส์ต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง https://goo.gl/8jF8Ot
 • 5 กฎความสำเร็จของแฟรนไชส์ซี https://goo.gl/UVBVMG

2. คู่มือและค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 

 • ความสำคัญของคู่มือแฟรนไชส์ https://goo.gl/UDvwc4
 • ลักษณะของคู่มือแฟรนไชส์ที่ดี-ไม่ดี https://goo.gl/MimCt4
 • แนวคิดการเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ทำไมต้องเก็บ  https://goo.gl/lLXE0x
 • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ เก็บจากอะไรบ้าง https://goo.gl/3WurbO
 • สิ่งที่แฟรนไชส์ซีควรได้จากแฟรนไชส์ซอร์ https://goo.gl/Z6bEHr

3. สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ทำไมต้องจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า  https://goo.gl/eb86xa
 • กรอบแนวคิดในการทำสัญญาแฟรนไชส์  https://goo.gl/pUfD1k
 • เงื่อนไขและสิ่งที่ต้องระบุในสัญญาแฟรนไชส์  https://goo.gl/XvjJMU
 • ข้อพิจารณาเมื่อแฟรนไชส์เลิกสัญญากัน  https://goo.gl/A1U2jL
 • ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์  (Franchise Agreement)  https://goo.gl/B1lQKi
 • กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย  https://goo.gl/EWI051
 • ข้อดีของการบังคับซื้อสินค้าวัตถุดิบจากแฟรนไชส์ซอร์  https://goo.gl/8lX9jG
   
ทั้งหมดเป็นบทความแฟรนไชส์ เหมาะสำหรับแฟรนไชส์ซีเป็นอย่างยิ่ง สามารถช่วยให้บริหารจัดการสาขาแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างราบรื่น ใครที่รู้ตัวเองว่าแฟรนไชส์ซี หรือผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้ว ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะจะทำให้รู้ทัน รู้ลึกเกี่ยวกับแฟรนไชส์ซอร์อีกด้วย 
 
แต่ถ้าใครสนใจบทความแฟรนไชส์อื่นๆ ที่น่าสนใจ เข้าดูเพิ่มได้ที่  https://goo.gl/PvImzf