บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    ขายตรง เครือข่าย    การสร้างทีมงาน และเครือข่าย
5.1K
1 นาที
14 กรกฎาคม 2559
3 ขั้นตอนสร้าง Connection ให้ยั่งยืน 

 
การทำธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับ Connection หรือการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพราะจะทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ หรือการสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจด้วยกันเอง ล้วนแต่ช่วยต่อยอดธุรกิจให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน มีการช่วยเหลือกัน 
 
อย่างไรก็ตาม การสร้าง Connection หากคุณต้องทำธุรกิจกับผู้ค้ารายใหม่อย่าพึ่งใจร้อน เจอกันครั้งแรกอย่ารีบยัดเยียดสินค้าให้กับคู่ค้าในการเจอกันครั้งแรก คุณต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าก่อน อาจจะต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักกันก่อน แล้วจึงค่อยๆ ศึกษาความต้องการของลูกค้า ว่ามีความต้องการอะไร 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com  ได้นำขั้นตอนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ยั่งยืน มาฝากท่านผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ต้องการให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีเครือข่ายที่กว้างขวาง สร้างความมั่นคงให้ธุรกิจครับ 

ขั้นที่ 1 ทำการศึกษา และหาข้อมูล เกี่ยวกับคู่ค้าทางธุรกิจ  


 
ถ้าคุณต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ คุณต้องทำการศึกษาหรือหาข้อมูลว่า ใครจะมาเป็นคู่ค้าในการทำการตลาดให้คุณ ต้องเรียนกฎระเบียบและสังคมวัฒนธรรมของเขาด้วย เพื่อสร้างความเป็นเพื่อน และต้องทำความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมก่อน

คู่ค้าของคุณเป็นมายังไง วัฒนธรรมเป็นอย่างไร เมื่อคุณรู้จักวัฒนธรรม รู้จักตัวตนคู่ค้า จะทำให้คุณสามารถตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการได้ หรือเขาก็ตอบสนองในสิ่งที่คุณต้องการได้เช่นกัน 

ขั้นที่ 2 สร้างความสัมพันธ์และสร้างสายใยทางธุรกิจ 

 
เมื่อคุณรู้แล้วว่า คู่ค้าหรือธุรกิจที่คุณจะสร้าง Connection ด้วย คุณต้องพยายามเอาใจเขามาใส่ใจคุณ ไม่ต้องเร่งรีบที่จะนำเสนอหรือเจรจาทางธุรกิจ คุณต้องสร้างความคุ้นเคย นัดทานข้าว เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
 
เหมือนเป็นวิธีการการจับคู่สายใยสายสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ค้า หรือสร้างความเป็นเครือญาติทางธุรกิจ คุณต้องตอบสนองความต้องการที่คู่ค้าของคุณขาดอยู่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน 

ขั้นที่ 3 เริ่ม Connection จับคู่ทางธุรกิจ 

 
เมื่อคุณรู้แน่ชัดแล้วว่า คุณรู้จักคู่ค้าของคุณเป็นอย่างดี คู่ค้าสามารถให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจกับคุณได้ คุณอาจจะต้องเริ่มที่จะพูดคุยหรือแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อเริ่มต้นทำการค้า คุณมี Connection ด้านไหนบ้างที่พอจะช่วยเหลือคู่ค้า ก็ต้องพูดออกไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คู่ค้าจะได้ไม่รู้สึกว่าคุณเข้าไปหาเขาเพื่อหวังผลประโยชน์ฝ่ายเดียว
 
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้มีความยั่งยืน นอกจากคุณจะได้ประโยชน์ด้วย คู่ค้าของคุณก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน มีอะไรขาดเหลือก็ช่วยเหลือกัน ใครมีลูกค้าด้านไหน ก็แนะนำให้แก่กัน ซึ่งจะช่วยให้เครือข่ายธุรกิจมีความมั่นคง เมื่อสร้างความเข้าใจนิสัยพฤติกรรมตรงกันเห็นความต้องการสินค้าที่เราที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้
 
คุณจะเห็นได้ว่า การสร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความยั่งยืน คุณต้องรู้จักการวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนของคุณและคู่ค้า มองหาโอกาส และช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการทำธุรกิจด้วยกัน เพราะการสร้าง Connections ที่ดีมีความยั่งยืน คือ การสร้างคุณค่าให้กันและกัน สร้างคุณค่าแล้ว มูลค่าก็จะเกิดขึ้น