บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    ขายตรง เครือข่าย    การขาย และการหาลูกค้าในธุรกิจขายตรง
2.3K
1 นาที
30 กันยายน 2558
พฤติกรรมลูกค้า ที่นักขายควรเข้าใจ

ลูกค้าทุกคนมีพฤติกรรมสังคม หรือ Social Style ของตนแตกต่างกันไป บางคนชอบพบปะผู้คน ช่างพูด ชอบสังสรรกับบุคคลอื่น บางคนเงียบขรึม ทำแต่งาน เอาใจยาก บางคนเป็นคนเจ้าระเบียบ เย็นชา และไม่ค่อยแสดงออกถึงอารมณ์อะไรเลย บางคนก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น แต่เมื่อเสนอขาย เขาจะตกลงซื้อยาก

นักขายทุกคน จะต้องเรียนรู้พฤติกรรมสังคมของลูกค้าเหล่านี้ เพื่อจะได้เข้าใจว่า เขาคิดอะไร ชอบอะไร และไม่ชอบอะไร ซึ่งจะนำไปสู่เทคนิคและวิธี “การขายในสไตล์ที่ลูกค้าอยากซื้อ” โดยไม่ทำให้ลูกค้าอึดอัด เครียด หรือรู้สึกถูกกดดันในการติดต่อกับพนักงานขาย

รู้จักลูกค้าแบบต่าง ๆ เข้าใจธรรมชาติของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า เข้าใจความคิด และการตัดสินใจของลูกค้า เพื่อจะได้ปรับนำเทคนิคต่างๆ ในการเอาชนะลูกค้าเหล่านั้นมาใช้อย่างได้ผล

ฉะนั้นสิ่งที่นักขายต้องเรียนรู้เช่นกัน คือการได้รู้จักพฤติกรรมสังคม (Social Style) แบบต่าง ๆ ของลูกค้า

โดยการเรียนรู้จากปฏิกิริยา และพฤติกรรมที่เขาแสดงออกไม่ว่าจะเป็นด้าน คำพูด กิริยาท่าทาง น้ำเสียง การใช้สายตา การใช้คำสั่ง การใช้คำถาม ฯลฯ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจความชอบ ไม่ชอบ วิธีการตัดสินใจของลูกค้าที่มีพฤติกรรมแบบต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติตัวของคุณเวลาขาย ให้รู้ว่า อะไรควรและอะไรไม่ควร ในการเสนอขายให้กับลูกค้าเหล่านั้น ซึ่งหากเข้าใจหัวอกหัวใจของลูกค้าได้อย่างดีแล้ว ใครๆ ก็อยากเป็นลูกค้าของคุณทั้งนั้นแหละค่ะ

อ้างอิงจาก th.jobsdb.com