บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    ขายตรง เครือข่าย    การขาย และการหาลูกค้าในธุรกิจขายตรง
3.7K
1 นาที
16 ตุลาคม 2558
จรรยาบรรณที่นักขายพึงมี

เราจะเห็นได้บ่อยมากคือ ส่วนมากลูกค้าที่เขาซื้อสินค้าบางครั้งมาจากการเชื่อคำพูด เชื่อถือใจของนักขาย แต่มีนักขายบางท่านกลับฉวยโอกาสหาผลประโยชน์มากกว่าการห่วงใยในลูกค้าของเขา


อย่างเช่น การนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไปนำเสนอ ก็อาจทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อถือในตัวเรา คุณต้องไม่ลืมว่า คุณกำลังขายตัวเองก่อนที่จะขายสินค้าให้ลูกค้า ดังนั้นจรรยาบรรณนักขายที่ควรมีเป็นอันดับแรกก็คือ

1. รายงานผู้บริหารทราบถึงปัญหา เมื่อเราพบเหตุการณ์ที่ลูกค้าต่อว่าคุณภาพสินค้าของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือ รายงานเหตุดังกล่าวให้กับผู้บริหารทราบ เพื่อที่จะหาทางกำจัดสินค้าดังกล่าวให้หมดไป หรือพยายามปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น

2. บอกกับลูกค้าตรงๆ ว่าเราไม่สนับสนุนให้ลูกค้าซื้อสินค้าชนิดนี้ใช้ เรามีทางเลือกอื่นๆ ให้ลูกค้าเลือก
การบอกกล่าวนี้ต้องทำอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจต่อลูกค้าเป็นหลัก ไม่ใช่ให้ลูกค้ามองเราว่า การที่เราไม่เชื่อในสินค้าตัวนั้น เพราะเราได้ผลประโยชน์น้อยกว่าตัวที่เราเชียร์เป็นอันขาด ถึงแม้ว่าสินค้าที่มีปัญหาจะให้ผลประโยชน์มากกว่าก็ตาม เพราะมันไม่ใช่หมายถึงชื่อเสียงของคุณ แต่นั่นหมายถึงชื่อเสียงของบริษัทด้วย
 
3. พยายามทำให้สินค้านั้นหมดไปจากบัญชีรายชื่อสินค้าที่เราจะขาย คือ ลบออกไปจากระบบสินค้าเลย ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร หรือในบางครั้งสินค้าก็มีคุณภาพอยู่ในระดับที่มันควรจะเป็นก็ให้เราเสนอขายไปตามที่มันควรจะเป็นจะดีกว่า แล้วต้องอย่าลืมบอกกล่าวข้อมูลให้ลูกค้าทราบก่อน

4. ถ้าเรายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ วิธีที่ดีที่สุด คือ ควรมองหางานใหม่ดีกว่า ที่เราแนะนำเช่นนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า เราเป็นนักขายไม่ใช่เป็นเครื่องรองรับคำต่อว่าจากลูกค้าแทนบริษัท จะทำให้การขายตัวเองของเราได้รับผลกระทบไปด้วยหากอยู่นานไป

อย่างไรก็ตาม เราต้องมีวิจารณญาณในการเลือก และให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และนี่ก็เป็นวิธีการแสดงความห่วงใยของลูกค้าเราอีกแบบที่นักขายควรคำนึงถึง

อ้างอิงจาก  th.jobsdb.com