บีโค้
ท็อปซายน์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : ธุรกิจร้านขายดอกไม้..
ธุรกิจร้านคาร์แ.. ธุรกิจโรงเรียนก..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
ความสามารถทางสติปัญญา (I.Q.) 
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบประเมินความเครียด
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด1
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด2
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด3
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด4 
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด5
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่2
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่4
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 1  
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 2
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดความรู้รอบโลก
แบบทดสอบจากร่ม
แบบทดสอบคุณโง่ระดับไหน
แบบทดสอบคุณเป็นคนเข้าถึงยากไหม
แบบทดสอบช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่กวนใจคุณ
แบบทดสอบคุณทนไม่ได้กับคนประเภทไหน
แบบทดสอบสัตว์เลี้ยงบ่งบอกตัวคุณ
แบบทดสอบความซึมเศร้า
แบบทดสอบทายนิสัยจากสีที่ชอบ
แบบทดสอบความรวย
แบบทดสอบทายนิสัยจากรสไอศกรีม
แบบทดสอบความกลัว
แบบทดสอบทายนิสัยจากรองเท้า 
แบบทดสอบทายนิสัยจากตะเกียบ
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,546 
   ผ่าน9,198 
   ไม่ผ่าน6,348 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs77,209 
   ผ่าน6,610 
   ไม่ผ่าน70,599 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,711 
   ผ่าน988 
   ไม่ผ่าน723 
แบบทดสอบ อื่นๆ51,882 
   ผ่าน24,977 
   ไม่ผ่าน26,905 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน269,673 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs723,217 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์59,767 
แบบทดสอบ อื่นๆ363,081 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด212,363 
เดือนนี้1,035 
วันนี้
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 2
เข้าชม 16,886 ครั้ง | ทำแบบทดสอบ 3,593 คน | แยกเป็น 10 ประเภท   

แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 2

ทำแบบทดสอบ 3,593 คน
        แบบทดสอบชุดนี้มีจำนวน 26 คำถาม ให้ท่านพิจารณาคำถามทั้ง 26 ข้อ ว่าเป็นจริงตามคุณลักษณะหรือความรู้สึกของท่านมากน้อยเพียงใด ถ้าสอดคล้องเป็นจริงตรงตามคุณลักษณะหรือความรู้สึกของท่านให้คลิกในช่อง จริงที่สุด ถ้าไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นจริงตามคุณลักษณะหรือความรู้สึกของท่าน ให้คลิกที่ช่อง ไม่จริง
        แบบทดสอบวัดวุฒิภาวะทางอารมณ์ฉบับนี้ได้สร้างโดยยึดตามทฤษฎีของ Goleman ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 2542 : 21)
        2.1 การรับรู้อารมณ์ตนเอง (Knowing one’s emotions) หมายถึง การรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง เข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ สามารถแยกแยะอารมณ์ที่แท้จริงของตนเองได้ รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง
        2.2 การจัดการกับอารมณ์ (Managing Emotions) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง สามารถสะกดอารมณ์ของตนเองไว้ได้และแสดงออกในสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรู้สึกต่อตนเองและสิ่งต่าง ๆ ในทางที่ดี มีจิตใจหนักแน่น มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ
        2.3 การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Motivating oneself) หมายถึง ความสามารถในการสร้างกำลังใจให้กับตนเองเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือบรรลุถึงการเรียนรู้ที่ตั้งความหวังไว้ และสามารถควบคุมตนเองและคิดแก้ไขปัญหาในยามเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ได้
        2.4 ความเข้าใจอารมณ์ของบุคคลอื่น (Recognizing emotions in others) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ เข้าใจความรู้สึก เข้าใจความคิดหรือความต้องการของผู้อื่น อ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อื่น ยอมรับฟังปัญหาของผู้อื่น
        2.5 ความมีมนุษยสัมพันธ์ (Handling relationships) หมายถึง ศิลปะในการเข้ากับบุคคลอื่น มีความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจบุคคลอื่น สามารถแก้ปัญหาความขัแย้งและการเจรจาที่ขัดแย้งกัน มีความเป็นมิตรและอาสาช่วยเหลือผู้อื่น และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ขอบคุณข้อมูลจาก ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร. อาชีพ
คำชี้แจง : ให้อ่านข้อความดังต่อไปนี้และพิจารณาระดับความชอบ โดยต้องเลือกให้ครบทุกข้อ
ข้อ 1.ฉันรู้สาเหตุในการเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ของฉัน
 
ข้อ 2.ฉันรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองเสมอ
 
ข้อ 3.ฉันบอกได้ว่าขณะนี้ฉันรู้สึกเช่นไร
 
ข้อ 4.ฉันบอกได้ว่าฉันเสียใจเรื่องอะไร
 
ข้อ 5.ฉันยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานแม้ว่าฉันจะเพิ่งทะเลาะกับน้องหรือพี่ของฉัน
 
ข้อ 6.ฉันสามารถพูดคุยได้อย่างปกติกับคนที่ฉันไม่ชอบ
 
ข้อ 7.ฉันสามารถยิ้มให้กับคนที่ฉันรู้ว่าเขาเกลียดฉัน
 
ข้อ 8.แม้จะมีเรื่องไม่สบายใจ แต่ฉันก็ยังมีสมาธิในการทำงาน
 
ข้อ 9.ฉันสามารถสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้
 
ข้อ 10.ฉันยินดีรอคอยเพื่อความสำเร็จของฉัน
 
ข้อ 11.แม้ฉันจะล้มเหลว แต่ฉันก็จะพยายามสู้ต่อไป
 
ข้อ 12.ฉันมีพลังที่จะต่อสู้เสมอ
 
ข้อ 13.แม้จะพ่ายแพ้สักกี่ครั้ง ฉันก็ไม่เคยคิดท้อถอย
 
ข้อ 14.หากมีอุปสรรคในการทำงาน ฉันจะพยายามเอาชนะอุปสรรคนั้นให้ได้
 
ข้อ 15.หากฉันสอบเข้าเรียนต่อไม่ได้ ฉันจะพยายามใหม่ในการสอบครั้งต่อไป
 
ข้อ 16.ฉันไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ต่ออุปสรรคใด ๆ
 
ข้อ 17.ฉันเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่ฉันทำไม่ได้
 
ข้อ 18.ฉันไม่ย่อท้อแม้ว่างานนั้นจะยากลำบากเพียงใด
 
ข้อ 19.ฉันเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 
ข้อ 20.ฉันรู้สึกเบื่อที่จะต้องรับฟังปัญหาของผู้อื่น
 
ข้อ 21.ฉันรู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข
 
ข้อ 22.เมื่อได้รับข่าวดีจากเพื่อน ฉันจะรู้สึกยินดีไปด้วย
 
ข้อ 23.ฉันสามารถขจัดปมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของฉันได้
 
ข้อ 24.ฉันมักอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ เสมอ
 
ข้อ 25.ฉันสามารถพูดคุยกับคนที่ฉันเพิ่งรู้จักได้
 
ข้อ 26.ฉันเป็นคนที่มีคนรู้จักมาก
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.