แบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่2
| ทดสอบ 3,850 คน | แยกเป็น 10 ประเภท
19K
41
facebook
google plus

แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 2

ทำแบบทดสอบ 3,850 คน
แบบทดสอบ ความฉลาดทางอารมณ์ 2
        แบบทดสอบชุดนี้มีจำนวน 26 คำถาม ให้ท่านพิจารณาคำถามทั้ง 26 ข้อ ว่าเป็นจริงตามคุณลักษณะหรือความรู้สึกของท่านมากน้อยเพียงใด ถ้าสอดคล้องเป็นจริงตรงตามคุณลักษณะหรือความรู้สึกของท่านให้คลิกในช่อง จริงที่สุด ถ้าไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นจริงตามคุณลักษณะหรือความรู้สึกของท่าน ให้คลิกที่ช่อง ไม่จริง
        แบบทดสอบวัดวุฒิภาวะทางอารมณ์ฉบับนี้ได้สร้างโดยยึดตามทฤษฎีของ Goleman ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 2542 : 21)
        2.1 การรับรู้อารมณ์ตนเอง (Knowing one’s emotions) หมายถึง การรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง เข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ สามารถแยกแยะอารมณ์ที่แท้จริงของตนเองได้ รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง
        2.2 การจัดการกับอารมณ์ (Managing Emotions) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง สามารถสะกดอารมณ์ของตนเองไว้ได้และแสดงออกในสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรู้สึกต่อตนเองและสิ่งต่าง ๆ ในทางที่ดี มีจิตใจหนักแน่น มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ
        2.3 การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Motivating oneself) หมายถึง ความสามารถในการสร้างกำลังใจให้กับตนเองเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือบรรลุถึงการเรียนรู้ที่ตั้งความหวังไว้ และสามารถควบคุมตนเองและคิดแก้ไขปัญหาในยามเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ได้
        2.4 ความเข้าใจอารมณ์ของบุคคลอื่น (Recognizing emotions in others) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ เข้าใจความรู้สึก เข้าใจความคิดหรือความต้องการของผู้อื่น อ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อื่น ยอมรับฟังปัญหาของผู้อื่น
        2.5 ความมีมนุษยสัมพันธ์ (Handling relationships) หมายถึง ศิลปะในการเข้ากับบุคคลอื่น มีความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจบุคคลอื่น สามารถแก้ปัญหาความขัแย้งและการเจรจาที่ขัดแย้งกัน มีความเป็นมิตรและอาสาช่วยเหลือผู้อื่น และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
                           ขอบคุณข้อมูลจาก ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.   อาชีพ
คำชี้แจง : ให้อ่านข้อความดังต่อไปนี้และพิจารณาระดับความชอบ โดยต้องเลือกให้ครบทุกข้อ

ข้อ 1.ฉันรู้สาเหตุในการเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ของฉัน
 
ข้อ 2.ฉันรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองเสมอ
 
ข้อ 3.ฉันบอกได้ว่าขณะนี้ฉันรู้สึกเช่นไร
 
ข้อ 4.ฉันบอกได้ว่าฉันเสียใจเรื่องอะไร
 
ข้อ 5.ฉันยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานแม้ว่าฉันจะเพิ่งทะเลาะกับน้องหรือพี่ของฉัน
 
ข้อ 6.ฉันสามารถพูดคุยได้อย่างปกติกับคนที่ฉันไม่ชอบ
 
ข้อ 7.ฉันสามารถยิ้มให้กับคนที่ฉันรู้ว่าเขาเกลียดฉัน
 
ข้อ 8.แม้จะมีเรื่องไม่สบายใจ แต่ฉันก็ยังมีสมาธิในการทำงาน
 
ข้อ 9.ฉันสามารถสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้
 
ข้อ 10.ฉันยินดีรอคอยเพื่อความสำเร็จของฉัน
 
ข้อ 11.แม้ฉันจะล้มเหลว แต่ฉันก็จะพยายามสู้ต่อไป
 
ข้อ 12.ฉันมีพลังที่จะต่อสู้เสมอ
 
ข้อ 13.แม้จะพ่ายแพ้สักกี่ครั้ง ฉันก็ไม่เคยคิดท้อถอย
 
ข้อ 14.หากมีอุปสรรคในการทำงาน ฉันจะพยายามเอาชนะอุปสรรคนั้นให้ได้
 
ข้อ 15.หากฉันสอบเข้าเรียนต่อไม่ได้ ฉันจะพยายามใหม่ในการสอบครั้งต่อไป
 
ข้อ 16.ฉันไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ต่ออุปสรรคใด ๆ
 
ข้อ 17.ฉันเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่ฉันทำไม่ได้
 
ข้อ 18.ฉันไม่ย่อท้อแม้ว่างานนั้นจะยากลำบากเพียงใด
 
ข้อ 19.ฉันเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 
ข้อ 20.ฉันรู้สึกเบื่อที่จะต้องรับฟังปัญหาของผู้อื่น
 
ข้อ 21.ฉันรู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข
 
ข้อ 22.เมื่อได้รับข่าวดีจากเพื่อน ฉันจะรู้สึกยินดีไปด้วย
 
ข้อ 23.ฉันสามารถขจัดปมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของฉันได้
 
ข้อ 24.ฉันมักอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ เสมอ
 
ข้อ 25.ฉันสามารถพูดคุยกับคนที่ฉันเพิ่งรู้จักได้
 
ข้อ 26.ฉันเป็นคนที่มีคนรู้จักมาก
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน16,085 
   ผ่าน9,511 
   ไม่ผ่าน6,574 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs84,363 
   ผ่าน7,304 
   ไม่ผ่าน77,059 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,898 
   ผ่าน1,105 
   ไม่ผ่าน793 
แบบทดสอบ อื่นๆ55,501 
   ผ่าน26,328 
   ไม่ผ่าน29,173 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน281,658 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs756,582 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์62,976 
แบบทดสอบ อื่นๆ392,602 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด222,758 
เดือนนี้1,248 
วันนี้15 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.