แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    ประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
| ทดสอบ 596 คน | แบ่งเป็น 4 เกรด
5.8K
51
facebook
google plus

แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ

ทำแบบทดสอบ 596 คน | เกรด A 10 คน | คิดเป็น 1.68%   
แบบประเมิน ศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
        แบบทดสอบการประเมินตนเองก่อนการเริ่มต้นธุรกิจชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่ ทั้งนี้ผลที่ได้จากแบบทดสอบไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ว่าท่านควรหรือไม่ควรที่จะประกอบธุรกิจ
        แบบทดสอบจะประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ซึ่งแต่ละคำถามจะประกอบไปด้วยตัวเลือก 5 ข้อ โดยคำถามในแบบทดสอบนี้ ไม่มีตัวเลือกที่ถูกหรือผิด ดังนั้นขอให้ท่านตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และตอบคำถามทุกข้อเหมือนเป็นคำถามข้อใหม่
        การตอบคำถาม หากท่านเห็นด้วยกับคำถาม ให้เลือกตอบในแนวทางขวามือ (ใช่) และหากท่านไม่เห็นด้วยกับคำถาม ให้เลือกตอบในแนวทางซ้ายมือ (ไม่ใช่)
        ขอขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์ ศิรินภา จามรมาน หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.สนใจอาชีพ

ข้อ 1.คนที่ร่วมทำงานกับท่าน เห็นว่าท่านเป็นคนที่น่าคบหาสมาคมด้วย
 
ข้อ 2.เมื่อมีงานที่ท้าทายอยู่ข้างหน้าท่านพยายามทำให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากแค่ไหน
 
ข้อ 3.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดี
 
ข้อ 4.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่มีความกระตือรือล้น
 
ข้อ 5.ท่านชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือชอบทำงานเป็นทีม
 
ข้อ 6.ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านส่วนมากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
 
ข้อ 7.ท่านมักจะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
 
ข้อ 8.ท่านมักจะทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จล่าช้า
 
ข้อ 9.ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่สามารถรับรู้รายได้ที่แน่นอน
 
ข้อ 10.ท่านชอบทำงานกับเครื่องจักรมากกว่างานที่ต้องพบปะผู้คน
 
ข้อ 11.ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถสูงในหลายๆด้าน
 
ข้อ 12.ท่านกล้าลงทุนในธุรกิจที่ผู้อื่นไม่กล้าลงทุน
 
ข้อ 13.เมื่อพบปัญหาท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้
 
ข้อ 14.ท่านมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทำจะประสบความสำเร็จ
 
ข้อ 15.คนส่วนใหญ่เห็นว่า ท่านเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
ข้อ 16.ท่านไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้คน
 
ข้อ 17.ท่านมักจะทำงานตามแผนที่วางไว้ให้สำเร็จโดยไม่เปลี่ยนแปลง
 
ข้อ 18.การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะต้องเสียเวลามาก
 
ข้อ 19.เมื่อพบกับงานที่ยากท่านมักเกิดความท้อแท้
 
ข้อ 20.ท่านไม่สามารถทำงานในภาวะที่ถูกกดดัน
 
ข้อ 21.เมื่อท่านซื้อสินค้า ท่านชอบต่อรองราคา
 
ข้อ 22.ท่านสามารถทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้
 
ข้อ 23.ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลย
 
ข้อ 24.ท่านมักทำงานเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้
 
ข้อ 25.ท่านสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามได้เมื่อท่านต้องการ
 
ข้อ 26.ท่าานคิดว่า การทำงานเป็นกลุ่มทำให้เกิดความล่าช้า
 
ข้อ 27.ท่านคิดว่าการพูดให้ผู้อื่นคล้อยตามเป็นเรื่องที่ยาก
 
ข้อ 28.ท่านรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบเวลาที่ต้องขายสินค้า
 
ข้อ 29.ท่านไม่ชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 
ข้อ 30.ท่านคิดว่าพนักงานเป็นฝ่ายที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของธุรกิจ
 
ข้อ 31.ท่านมีความสามารถในการมอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อย่างถูกต้อง
 
ข้อ 32.ท่านพร้อมที่จะเสี่ยงขณะที่ผู้อื่นลังเล
 
ข้อ 33.ท่านมักเป็นผู้คิดริเริ่มวางแผนโครงการต่างๆเสมอ
 
ข้อ 34.ท่านชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่
 
ข้อ 35.ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ ท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาเสมอ
 
ข้อ 36.ท่านมักให้ผู้อื่นตัดสินใจแทนท่านในเรื่องต่างๆบ่อยๆ
 
ข้อ 37.เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านมักหลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นๆ
 
ข้อ 38.ท่านจะเลือกทำธุรกิจที่มีรายได้มั่นคง มากกว่าธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต
 
ข้อ 39.เมื่อท่านตื่นนอนในตอนเช้าท่านมักจะรู้สึกอ่อนเพลีย
 
ข้อ 40.ท่านจะขาดความมั่นใจเมื่อมีคนที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านในทางที่ไม่ดี
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,836 
   ผ่าน9,361 
   ไม่ผ่าน6,475 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs80,562 
   ผ่าน6,746 
   ไม่ผ่าน73,816 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,819 
   ผ่าน1,060 
   ไม่ผ่าน759 
แบบทดสอบ อื่นๆ54,489 
   ผ่าน26,010 
   ไม่ผ่าน28,479 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน275,913 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs736,728 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์61,374 
แบบทดสอบ อื่นๆ379,965 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด217,445 
เดือนนี้1,271 
วันนี้116 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.