คุมอง
คิดเอเบิ้ล
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : แบบทดสอบช่วงนี้มีเรื่องอะ..
ธุรกิจร้านขายก๋.. แบบทดสอบความรู้..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
ความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
ความถนัดทางอาชีพ 
ความสนใจด้านอาชีพ 
ค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพในอนาคต 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
ความรู้ด้านการตลาด
ความรู้ด้านการผลิต
การเงินและการบัญชี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบกฏหมายธุรกิจ
แบบทดสอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบเริ่มทำธุรกิจ
แบบทดสอบองค์กรธุรกิจ
แบบทดสอบการประกอบอาชีพ
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป2
แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง
The Entrepreneur Test
แบบทดสอบพยากรณ์อาชีพที่ใช่!
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
Slogan Generator
Slogan Generator Thai
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน14,242 
   ผ่าน8,437 
   ไม่ผ่าน5,805 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs61,066 
   ผ่าน6,118 
   ไม่ผ่าน54,948 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,609 
   ผ่าน914 
   ไม่ผ่าน695 
แบบทดสอบ อื่นๆ44,661 
   ผ่าน21,968 
   ไม่ผ่าน22,693 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน247,324 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs666,721 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์56,687 
แบบทดสอบ อื่นๆ318,372 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด193,729 
เดือนนี้785 
วันนี้
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
เข้าชม 12,280 ครั้ง | ทดสอบ 1,927 คน | ผ่าน 1,069 คน | คิดเป็น 55.47%   

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

ทำแบบทดสอบ 1,927 คน | ผ่าน 1,069 คน | คิดเป็น 55.47%
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ (Introduction to Business) เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของธุรกิจ,ประเภทของธุรกิจ, สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และปัจจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ ความหมายของธุรกิจ (Meaning of Business) ธุรกิจ คือ กระบวนการของการประสานทรัพยากรต่างๆ มาทำให้เกิดสินค้าหรือบริการนั้น ไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้มีความต้องการสินค้าและบริการนั้น
        ขอขอบคุณข้อมูลจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.สนใจอาชีพ

ข้อ 1.ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคำว่าธุรกิจได้ถูกต้องที่สุด
 
ข้อ 2.ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมทางธุรกิจ
 
ข้อ 3.ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของธุรกิจ
 
ข้อ 4.ข้อใดคือประโยชน์ของธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าในรูปแบบที่คุณเข้าใจ
 
ข้อ 5.นักธุรกิจที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
 
ข้อ 6.ข้อใดคือธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม
 
ข้อ 7.สิ่งแวดล้อมนอกองค์กรใดที่ส่งผลดีแก่องค์กร
 
ข้อ 8.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ
 
ข้อ 9.กิจกรรมใดถือว่าเป็นธุรกิจ
 
ข้อ 10.ข้อใดคือความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.