หน้าแรกบทความ    รวมรายชื่อนักเขียน    อ.วิชัย กอสงวนมิตร
873
อ.วิชัย กอสงวนมิตร
เกิด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504  ที่กรุงเทพฯ
 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่  38/18 ม. 5 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50108
 
การศึกษา 
 • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ.2524(เกียรตินิยมอันดับ 2  และรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล)
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2549
การอบรม 
 • THE MANAGER  (รุ่นที่ 7),  สถาบันพัฒนาผู้บริหาร ดร.หลุยส์ จำปาเทศ
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, หลักภาษาเบสิค,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LAN  MANAGER,  ไทยสารสนเทศ
 • การบัญชีภาษีอากร, ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ,สถาบันฝึกอบรมธรรมนิติ
 • PHOTOSHOP, PAGEMAKER, CORELDRAW, สถาบันEEC
การทำงาน   
 • พ.ศ. 2524-2525   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2525-2528   ผู้จัดการทั่วไป  ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2528   ผู้จัดการแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต  ห้างสรรพสินค้าเมอรี่คิงส์ วงเวียนใหญ่
 • พ.ศ. 2528-2530   ผู้จัดการแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต  ห้างสรรพสินค้าโอเชี่ยน จ.ชลบุรี
 • พ.ศ. 2530   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  ร้านสหกรณ์กรุงเทพ
 • พ.ศ. 2531   ผู้ช่วยผู้จัดการ  ร้านสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2532-2535   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย  ห้างสรรพสินค้าโอเชี่ยน,ฟีนิกซ์  จ.ชลบุรี
 • พ.ศ. 2536   ที่ปรึกษาห้างสรรพสินค้าและโรงแรมเดย์ไนท์  พัทยาใต้
 • พ.ศ. 2536-2537   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์  ห้างสรรพสินค้าโอเชี่ยน,ฟีนิกซ์
  • กรรมการเหรัญญิก และรักษาการผู้จัดการใหญ่  ร้านสหกรณ์กรุงเทพ
 • พ.ศ.2537-2540   กรรมการ บริษัทดิเอสโคร์เอเจนท์
  • ที่ปรึกษาห้างสรรพสินค้าเดอะเกรท  จ.ชัยภูมิ
  • ที่ปรึกษาห้างสรรพสินค้ากนกกาญจน์  จ.กาญจนบุรี
 • พ.ศ. 2541-2547   เจ้าของธุรกิจเครื่องเด็กเล่น ในห้างสรรพสินค้าประมาณ 12 แห่ง
 • พ.ศ. 2542-2551   กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.ไอ.พี.อะมิวส์เม้นท์  (ผลิต-นำเข้า-จำหน่าย-  
 •  ให้เช่า เครื่องเด็กเล่นสวนสนุก)
 • พ.ศ. 2551-2557   กรรมการ  บริษัท วี.ไอ.พี. อะมิวส์เม้นท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท วี.ไอ.พี. อะมิวส์เม้นท์ เจ้าของร้านอาหาร "ศาลาไอติม"
งานสังคม               
 • กรรมการเลขานุการ  ชุมนุมสังคมพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ  ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานอนุกรรมการของชำร่วยและของที่ระลึก  งานกึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์
 • อนุกรรมการของรางวัลและของที่ระลึก  การแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 7
 • กรรมการ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ
 • วิทยากรสันนิบาตสหกรณ์, กรมส่งเสริมสหกรณ์, ชุมนุมร้านสหกรณ์ และอื่นๆ
 • ผู้เขียนบทความอิสระ  ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • กรรมการผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
บทความที่เขียน (ตีพิมพ์ในนสพ. รายวันทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น, วารสารทั่วไปและการศึกษา, เวปไซต์สาธารณะ)

-บทความเกี่ยวกับร้านสหกรณ์  ได้แก่
 •  “จดหมายเปิดผนึกถึง รมต.กระทรวงเกษตรฯ เรื่องความร่วมมือในการแก้ไข
 •  ปัญหาราคาสินค้าของร้านสหกรณ์” (พ.ศ.๒๕๒๗)
 • “ร้านสหกรณ์ปัจจุบัน  เสือตื่นหรือแมวหลับ” (พ.ศ.๒๕๒๘)
 • “ปัญหาร้านสหกรณ์  ตอนเผชิญศึกเก้าทัพ” (พ.ศ.๒๕๒๙)
 • “สู้ห้างสรรพสินค้าด้วยสงครามกองโจร” (พ.ศ.๒๕๒๙)
 • “ห้างสรรพสินค้า  ราคากลยุทธ์หรือราคายุติธรรม” (พ.ศ.๒๕๓๐)
 • “ร้านสหกรณ์ของไทย  บทบาทที่ควรรีบปรับปรุง” (พ.ศ.๒๕๓๑)
 • “ร้านสหกรณ์เมืองไทย  ภูมิคุ้มกันบกพร่อง” (พ.ศ.๒๕๓๓)
 • “แนวความคิดทางธุรกิจของร้านสหกรณ์แบบเดิม  ถึงเวลาควรจะเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง” (พ.ศ.๒๕๓๓)
 • “พนักงานขาย  หัวใจสำคัญของร้านสหกรณ์” (พ.ศ.๒๕๓๔)
 • “เศรษฐกิจยุค IMF  โอกาสรอดของร้านสหกรณ์” (พ.ศ.๒๕๔๔)
 • “ร้านสหกรณ์ของไทย ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น” (พ.ศ.๒๕๕๓)
-บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ได้แก่
 • “มหันตภัยธุรกิจห้างสรรพสินค้า” (พ.ศ.๒๕๔๒) 
 • “คิดแบบเก่า ทำแบบใหม่  คือทางออกในการกู้เอกราชทางเศรษฐกิจไทย” (พ.ศ.๒๕๔๔)
 • “มาตรการช่วยเหลือกิจการค้าปลีกคนไทย ระวังจะเดินผิดทาง” (พ.ศ.๒๕๔๔)
 • “สิบนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาด  นำพาความหายนะสู่เมืองไทย” (พ.ศ.๒๕๔๔)
 • “ฟื้นฟูความกตัญญู  ต้องทำคู่กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย” (พ.ศ.๒๕๔๔)
 • “แก้ปัญหาหนี้เสีย  ทำอย่างไรจึงจะได้ผลเร็ว ?” (พ.ศ.๒๕๔๕)
 • “ยาทัมใจ  แก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือ ?” (พ.ศ.๒๕๔๖)
 • “ระวังเศรษฐกิจส้มโอเน่า” (พ.ศ.๒๕๕๐)
 • “ขายทอดตลาดบ้าน,ที่ดินโดยกรมบังคับคดี  เลิกกำหนดราคาขั้นต่ำได้แล้ว” (พ.ศ.๒๕๕๑)
 • “2551 ปีพิพากษาเศรษฐกิจไทยมาถึงแล้ว” (พ.ศ.๒๕๕๑)
 • “ไม่มีการเผาจริงในปี 2552 อีกต่อไปแล้ว” (พ.ศ.๒๕๕๑)
 • “เสื้อเหลือง-เสื้อแดง ความคิดขัดแย้งทางเศรษฐกิจที่ร้าวลึก” (พ.ศ.๒๕๕๓)
 • “ศูนย์การค้ายักษ์  ระวังจะเป็นยักษ์ล้ม” (พ.ศ.๒๕๕๕)
 • "กฎหมายควบคุมราคาอาหาร ประจานภูมิปํญญารัฐบาล" (พ.ศ.๒๕๕๕)
 • "A.E.C. อาจไม่ดีอย่างโฆษณา" (พ.ศ.๒๕๕๕)
 • "ปัญหาที่จะตามมาจากนโยบายรถคันแรกคืนเงินหนึ่งแสน" (พ.ศ.๒๕๕๕)
 • "กรรมใกล้ตามทัน รัฐบาลประชานิยม" (พ.ศ.๒๕๕๕)
-บทความเกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่
 • “ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  คิดผิดมานานแล้ว” (พ.ศ.๒๕๔๔)
 •  “การศึกษาไทย สงสัยจะทำลายเศรษฐกิจ ?” (พ.ศ.๒๕๕๐)
 • “สถาบันการศึกษาของไทย โปรดหยุดปล้นเงินประชาชน” (พ.ศ.๒๕๕๐)
 •  “คุณภาพกรมอุตุฯพม่า  สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ห่วยแตกพอๆกับไทย” (พ.ศ.๒๕๕๑)
 • “คุณครูครับ หยุดทำร้ายนักเรียนนักศึกษา หยุดสอนในเรื่องยากเกินไปเถิดครับ ขอกราบวิงวอน” (พ.ศ.๒๕๕๑)
 •  “ให้เด็กโตกว่านี้ ค่อยเข้าโรงเรียนจะดีกว่าไหม ?” (พ.ศ.๒๕๕๓)
 •  “การศึกษาไทย ทำไมไม่ลงทุนด้านบุคลากร” (พ.ศ.๒๕๕๓)
 • “มคอ. ทำไปได้ประโยชน์จริงหรือ ?” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 • "นโยบายพัฒนาครูอาจารย์ - เกาไม่ถูกที่คัน" (พ.ศ.๒๕๕๖)
 • "ทำไมครูไทย ถึงสอนได้ไม่ดี" (พ.ศ.๒๕๕๖)
 •  "หลักคิดที่ผิด นำพาวิกฤตสู่การศึกษาไทย" (พ.ศ.๒๕๕๗)
 •  "ปฏิรูปการศึกษาไทย ควร เริ่มต้นที่ไหน ทำอย่างไร" (พ.ศ.๒๕๕๗)
-บทความวิจารณ์การแก้ปัญหาน้ำท่วม ได้แก่
 • “มาตรการเตือนภัยประเทศไทย ห่วยแตก” (พ.ศ.๒๕๕๓)
 • “น้ำท่วมครั้งนี้ จงอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินมา” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 • “ความเข้าใจผิดๆ ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 • “สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีที่น้ำเข้าท่วมกรุงเทพฯ” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 •  “สิบวิธีการจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วม ที่ผิดพลาดเหลือเชื่อ” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 • “ผลกระทบเศรษฐกิจจากน้ำท่วม มากกว่าที่คิดหลายเท่า” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 •  “เสียหายน้ำท่วม เพราะความประมาทกรมอุตุนิยมวิทยา” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 • “ Big Bag หรือ Big Bad” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 • “น้ำท่วมเชียงใหม่  แก้ไขได้ถ้าตั้งใจ” (พ.ศ.๒๕๕๕)
-บทความอื่น ได้แก่
 • “ซื้อบ้านมือสอง ไม่ต้องลองเสี่ยงโชค”
 • “ภาษีธุรกิจจำเพาะผู้ถือครองที่ดิน ความไม่ยุติธรรมที่น่าทบทวน”
 • “หลักยุติธรรม หายไปจากใจผู้ใช้กฎหมายแล้วหรือ”
 • “มอเตอร์เวย์สายใหม่ ความผิดหวังของคนไทยทั้งชาติ” (พ.ศ.๒๕๔๑)
 • “ความล่าช้างานกรมทางหลวง สร้างปัญหาจราจรใน กทม.” (พ.ศ.๒๕๔๒) 
 • “ระดับของความถูกต้อง ในการตัดสินปัญหาของผู้นำไทย” (พ.ศ.๒๕๔๔)
 • “ประสบการณ์การใช้ GPS” (พ.ศ.๒๕๕๑)
 • “ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ งานใหญ่ที่ควรรีบปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๓)
 • “รถไฟความเร็วสูง โอกาสรอดของธุรกิจเชียงใหม่” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 • “ป้ายบอกทางประเทศไทย ควรแก้ไขใหม่ทั้งหมด” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 • “ปรับปรุงรถไฟไทย ไม่ต้องรอเงินแสนล้าน ทำได้เลย” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 • “พืชสวนโลกครั้งใหม่ ไม่ควรใช้ที่เดิม” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 • “เมืองมรดกวัฒนธรรมเชียงใหม่  ควรใส่ใจรายละเอียดมากกว่านี้” (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 • "รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์  ไม่รู้จริงอย่าได้ลอง" (พ.ศ.๒๕๕๔)
-บทความเชิงวิชาการ ได้แก่
 • “ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ (พ.ศ.๒๕๕๓) 
 • “ปัญหาการตอบข้อสอบอัตนัยของนักศึกษา” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 • “วิพากษ์การจัดการปัญหาน้ำท่วม  ด้วยกระบวนการ POSDC” (พ.ศ.๒๕๕๕)
- ผลงานเขียนอื่นๆ  ได้แก่
 • ผู้เขียนตำราเรียน “การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์” (พ.ศ.๒๕๕๓)  
 • ผู้เขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คส์ “33 กฏทอง สู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำ” (พ.ศ.๒๕๕๒)    
 • ผู้เขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คส์ “33 กฎทอง สู่ความสำเร็จในชีวิตทำงาน” (พ.ศ.๒๕๕๔)
 • ผู้เขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คส์ "การจัดการที่ดี ต้องเหมือนการทำฝนหลวง" (พ.ศ.๒๕๕๕)
- ผลงานอื่นๆ ได้แก่
 • ผู้ประพันธ์เนื้อเพลง "แม่ริมถิ่นล้านนา" , "ฝากใจไว้เชียงใหม่", "ม่อนแจ่มคืนแรม" (พ.ศ.๒๕๕๗)
ประสบการณ์การดูงานและท่องเที่ยว เคยเดินทางไปประเทศ ลาว พม่า กัมพูชา เวียตนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บูรไน ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ การ์ต้า  ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ เชค เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา อียิปต์
 
สนใจติดต่อ นักเขียน
บทความยอดนิยม
ศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์
4,751
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบการแฟรนไชส์
3,564
บทความที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ข้อสังเกตธุรกิจที่ใช่หรือไม่ใช่แฟรนไชส์
1,317
การเตรียมการเป็นแฟรนไชส์ซอร์
927
สิ่งที่ต้องพิจารณาและข้อควรปฏิบัติในการทำสัญญาแฟ..
1,196
ความเป็นมาพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
1,235
ปัญหาข้อโต้แย้งทั้งในสัญญาและนอกสัญญาธุรกิจแฟรนไ..
1,022
เจาะลึก! การเขียนแผนธุรกิจเพื่อกู้แบงค์ของแฟรนไช..
1,401
ความรู้เรื่องกฎหมายแฟรนไชส์
1,050
หน้าที่ของแฟรนไชส์ซอร์ที่ควรมี
1,564
วิธีนิยมของการเก็บค่าแฟรนไชส์ฟี และรอยัลตี้ฟี
1,012
ลักษณะของแฟรนไชส์ซอร์ที่ดี
1,188
บทความ สนับสนุน (Sponsor)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.